27, ఆగస్టు 2011, శనివారం

823 Years కు ఒకసారి మాత్రమే !


ZARATHUSTRA               ఈ సంవత్సరములో అనగా 2011 లో 
వచ్చిన జూలై నెలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నదని, 
ఈ పాటికి చాలామంది గమనించే ఉంటారు.
ఈ కాల సూచిక అద్భుతం
823 ఏళ్ళకు ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది.


5 శుక్ర వారములు, 
5 శని వారములు, 
5 ఆదివారములు 
2011 July లో సంభవించినవి.
దీనికి "Money Bags" అనే పేరు కుదిరింది.
ఈ కథా కమామిషూ "ఫలానా బ్లాగు" లోకి 
తొంగి చూసి తెలుసుకోండి.
నలుగురితో బాతాఖానీ చేసేటప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు.
    ఫలానా బ్లాగు (Stories etcetra)


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I saMvatsaramulO anagaa 2011 lO vachchina 
jUlai nelaku oka pratyEkata unnadani, 
I pATiki chAlAmaMdi gamaniMchE uMTAru.
I kaala sUchika adButaM 
823 ELLaku okasaari mAtramE vastuMdi.
5 Sukra vAramulu, 
5 Sani vaaramulu, 
5 Adivaaramulu 2011 
#July# lO saMBaviMchinavi.
diiniki #"Money Bags"# anE pEru kudiriMdi.
ii kathaa kamaamishU 
"phalaanaa blaagu" lOki toMgi chUsi telusukOMDi.
naluguritO bAtaaKAnI chEsETappuDu 
cheppukOvachchu.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&This year we're going to experience four unusual dates.


1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 and that's not all...


Take the last two digits of the year in which you were born -
now add the age you will be this year, 


The results will be 111 for everyone in whole world. 
$$$   This is the year of the Money!   $$$


The proverb goes that if you send this to 
eight good friends money will appear 
in next four days as it is explained in 
"Chinese FENG SHUI."


Those who don't continue the chain won't receive.......


Its a mystery, but its worth a try. good luck.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...