8, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

Pegasus గుఱ్ఱము కాదు


పెగాసస్- అనేది రెక్కల గుర్రం పేరు.
Pegasus గ్రీకు ఇతిహాస కథలలోనిది.
ఈ ఫొటోను చూసారా?
ఈ బొమ్మలోని రెక్కల గుఱ్ఱము
సాక్షాత్తూ మన దేశంలోనిదే!!!!! 
రాజస్థాన్ లోని నేషనల్ పార్కులో 
తీసిన ఛాయా చిత్రం.
(Keoladeo National Park, in Rajasthan, India,
జగదీప్ రాజ్ పుట్ చేతిలోని కెమేరాకు 
చిటికెలో చిక్కిన దృశ్యము ఇది.
ఈ లిప్త పాటు స్నాప్ - ఏమిటో, 
కాస్త పరీక్షగా గమనిస్తే సుబోధకము ఔతుంది.
 జంతువు వెనకాతలగా ఒక పక్షి ఉన్నది.
ఒక కొంగ తరుముతూంటే- 
ఆ చతుష్పాద జంతువు పరిగెడుతూన్నది.
ఏది ఏమైనా, ఏది చాలా సాధు జంతువే కదండీ?  
ఈ amusing picture బాగున్నది కదూ!!!!!!
ఇక, ఆ సీమ గురించి కొన్ని సంగతులూ, సమాచారములూ :-
రాజస్థాన్ లోని నేషనల్ ఘన పార్క్ 
(భరత పూర్ ఉద్యానవనము - మునుపటి నామము)

అనేక సైబీరియన్ కొంగలతోనూ, గణితంగా- 
ఉత్తర ప్రాంతముల నుండి వలస వస్తూన్న 
పక్షులతోటి కళళలాడుతూంటుంది 
భరత్ పూర్ విహంగ అభయారణ్యము.

   Jagdeep Rajput (Link)
Tags:-
the bull was chased by a crane,
photographer Jagdeep Rajput; Pegasus  
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान


సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...