17, సెప్టెంబర్ 2011, శనివారం

దొడ్డ మఱ్ఱి చెట్టు, Bangalore


రామ హల్లి(= రామపల్లి) లో 
ఒక పెద్ద మఱ్ఱి చెట్టు ఉన్నది.
కర్ణాటక రాజధాని ఐన 
బెంగుళూరుకు 28 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్నది. 
400 ఏళ్ళ వయస్సు గల ఈ మహా వట వృక్షం - 
4 ఎకరముల మేర విస్తరించి ఉన్నది.
పిక్నిక్ స్పాట్, టూరిస్టులకు ప్రత్యెక ఆకర్షణ.
ఈ మర్రి చెట్టును "దొడ్డ ఆలద మర"
('Dodda Alada Mara'= Big  Banyan Tree ) కి 
అని పేరు.
'Dodda Alada Mara' = The Big Banyan Tree ;
spreads over an area of 4 acres; 
Ramohalli ; 400-year-old Banyan Tree ;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...