3, ఆగస్టు 2009, సోమవారం

పూల రంగడివి నీవేనయా!

నీవేమో పూల రంగడివి!
-----------------
వెన్నెలల పందిరిలో-
వెండి మబ్బుల్లు!
వెండి మేఘాల పైన-
జాబిల్లి ఠీవి చూడు !


మేఘ మల్హారం పాట-
హర్ష వర్షమే జగతికి!

కస్తూరి రంగయ్యా!-
కావేటి రంగయ్యా!-
మా బాలుడు 'టింగు రంగడు'!
నీవు' పూల రంగడివి' !

బాలలతో తారంగం-
ముద్దుల మురిపెమ్ములు!
ఆటలు ఆడేటందుకు-
వేగిరమే రావయ్యా! రంగ నాథ !
*********************************
*********************************
***************************************

3 వ్యాఖ్యలు:

Anil చెప్పారు...

చాల బాగుంది మీ పద్యం.

srujana చెప్పారు...

బాగుందండి..

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

హాయిగా పవళించిన రంగనాథుని పిలిచి ఆయనకు నిద్రాభంగము చేయడం కన్నా, తన మిత్రులతో కలిసి వెన్నను దొంగిలిస్తున్న బాలకృష్ణుణ్ణి పిలిచుంటే బాగుండునేమో. :)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...