11, నవంబర్ 2010, గురువారం

నెమలి కన్నులు, గులాబి నవ్వులు

నెమలి కన్నులు,నెమలి కన్నులు
బాల కృష్ణుని సిగలో వన్నెలు

సన్న జాజులు,బొండు మల్లెలు
తెల్లని వన్నెకు వయ్యారములు

పొద్దు తిరుగుడులు,సువర్చలా!
ఉదయ భాస్కరుని ఉత్తేజాలు

చంద్ర కాంతలు,కువలయమ్ములు
చందమామకు "విలాసమ్ములు"

విరిసే చిన్నెల గులాబి పువ్వులు
చాచా నెహ్రూ కోటున నవ్వులు.
*************************************
-కుసుమ కుమారి ;
Link for -

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...