25, నవంబర్ 2010, గురువారం

అబ్రకదబ్ర abrakadabra అబ్రకదబ్రఅబ్రక దబ్ర అనే పదం magic world లో
ఊత పదంగా అమిత ప్రచారంలోనికి వచ్చినది.
2004 లో abraka dabra అనే హిందీ సినిమా వచ్చింది.
ఇందులో దేశ ముదురు - ఇత్యాది మూవీలలో
హీరోయిన్ ఐన "హంసిక" - బాల నటిగా ఉన్నది. ప్రభు దేవా కూడా అబ్రక దబ్ర .
La bola cristal ........ (alaska ) ఇత్యాది vedio albums కూడా
శ్రోతలు కం- ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇంగ్లీష్ లో ఈ పదాన్ని ఫొటొలో చూపినట్లుగా - అక్షరాన్ని వదుల్తూ,
వరుసగా రాసి చదివి చూడండి.అనేక తమాషాలు సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి కదూ!
(ఈ మాటని త్రికోణాకారంలో వచ్చే పద్ధతిలో రాసిన రేకును
మెడలో తాయెత్తు లాగా వేస్తే ఆరోగ్యదాయకం - అని
ప్రాచీన కాలంలో యూరోపు దేశాలలో ప్రజలు నమ్మేవారు.)
See the photo!
కుడి వైపు - అంటే పచ్చ రంగులో) భాగాన్ని పరిశీలించండి.
క్రింద నుండీ -
నిలువుగా -
అడ్డంగా -
ఇలాగ అన్ని కోణాలలో చదివి చూడండి- తమాషా మీకే అర్థం ఔతుంది.

ఇంకో మాజిక్ ఏమిటంటే ఈ maagic Word ని
కంప్యూటర్ పరి భాష - key board మీద TYPE చేస్తున్నాము కదా;
అటు ENGLISH Language లోనూ, ఇటు తెలుగు లోనూ ఒకే టైపు తో ....
ఒకే రీతిగా స్క్రీన్ మీద అవతారం దాల్చాయి
abrakadabra -> అబ్రకదబ్ర

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...