16, సెప్టెంబర్ 2009, బుధవారం

ఆక్స్ ఫర్డు యూనివర్సిటీలో "సంస్కృత సాహిత్యము"

John Clay, Sanskrit Literature :
_________________________

న్యూయార్కులో
"Clay Sanskrit Library " నిర్మాత
ఒక ఆంగ్లేయుడు. జాన్ క్లే , తన భార్య జెన్నిఫర్ తో కలిసి చేసిన అవిరళకృషికి ప్రతిబింబము.
1934 లో న్యూజెర్సీ వద్ద ఉన్న పీటర్ సన్ లో క్లే జన్మించాడు.
1950 లో ఆక్స్ ఫర్డు యూనివర్సిటీలో "సంస్కృత ప్రాచీన సాహిత్యము"ను అధ్యయనం చేసాడు.
కొన్నాళ్ళు "గ్లోబల్ ఇన్విస్టుమెంట్సు బ్యాంకింగు"లో మెలగాడు.
కానీ, తన అంతరాళాలలోని సంస్కృత భాషా మమకారము అతనిని మళ్ళీ జీవితాశయ మార్గమునకే నడిపించింది.
***దేవ భాషా మహోద్గ్రంధాలను 1965 నుండీ 2004 వఱకు నిరంతర దీక్షా దక్షతతో, ఇంగ్లీషు లోనికి అనువదించాడు.
Loeb Classical Library నెలకొల్పిన John Clay మహాశయుడు New York University press ద్వారా 46 వాల్యూములను వెలువరించాడు .స్వదేశీయులే శీత కన్ను వేస్తూన్న "సంస్కృత సాహిత్య విలువలను " గుర్తించిన పాశ్చాత్య మేధావులు గుర్తించి గౌరవిస్తూన్నారు కదా! మన అపార ప్రాచీన సాహితీ నిధుల విలువలను ,అగణిత కావ్యముల ప్రామాణికతల ఘన కీర్తిని గుర్తించ దలుచుకోని నేటి తరం వారి గురించి ఏమని చెప్ప గలము !?!

By kadambari piduri

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...