10, సెప్టెంబర్ 2009, గురువారం

ధర్మ సూత్రములు - హ్యూయన్ సాంగు


ఈ ఫొటోలో -( చైనాలోని ) అద్భుతమైన బుద్ధ విగ్రహము ; ;

స్వర్ణ యుగము అది. చైనా నుండి ,మన హిందూ దేశానికి వచ్చాడు ఒక వ్యక్తి. గుప్తుల కాలంలో భారత దేశంలో పర్యటించిన ఆ బౌద్ధ బిక్షువు పేరు "హ్యూయన్ సాంగు". శాక్యముని బోధనల సారాంశాన్నీ , సంస్కృత నిఘంటువులతో, తన సీమను ,సాంస్కృతిక సంపదతో విలసిల్లేటట్లుగా చేసిన హ్యూయన్ సాంగ్ ,మన ఆంధ్ర దేశాన్ని కూడా సందర్శించాడు.ఆతని రచనలు అప్పటి భౌగోళిక స్వరూపము, ప్రదేశాలకు ఉన్న నామములు తెలిపే చారిత్రక ఆధారములు - ఆయన రచనలు.
ఎన్నో శ్రమ దమాదులకు ఓర్చి,మన "ఇండియా"కు వచ్చి, బుద్ధుని ధర్మ బోధనలతో మరలి వెళ్ళిన - బౌద్ధ ముని హ్యూయన్ సాంగ్ ను గురించిన - ఈ ఇంగ్లీషు నాటకమును(వీడియో) చూడండి.
విద్యార్ధులు , పిల్లలు ప్రదర్శించేందుకు అనువుగా ఉన్నది ఈ "సంగీత రూపకము". "ఓ ఎంపరర్!" , మున్నగు చోట్ల , ఆ ఉచ్ఛారణను, ప్రొనౌన్సేషన్ లలోని అందాలను గమనించండి.
***************************************************************************************************************

http://www.historyforkids.org/learn/china/religion/gods.htm

http://www.dharmabliss.org/songs/3cart-main.html

----------------------------------------------------------


HSUAN TSANG SONG

______

Tang Hsuan-Tsang and his helpers, they

Endured the hardships of the great highway

Doin' what others could not do

Through heat and cold and monsters, they

Just continued on their way

To bring the Sutras home for me and you.
The Sutras are a bubbling spring

A guideline and a road

They tally with the Buddha's mind above

And with living beings below
Thinking on, Tang Hsuan-Tang

Crossin' the desert sands

Bringing back the Buddha's law

For us to read and understand

Thinking on his journey long

To India and back again

How can we fail to study them?
The Sutras are a bubbling spring

A guideline and a road

They tally with the Buddha's mind above

And with living beings below
Thinking on, Tang Hsuan-Tang

Crossin' the desert sands

Bringing back the Buddha's law

For us to read and understand

Thinking on his journey long

To India and back again

How can we fail to study them?

-------------------------------------------------
OH EMPEROR!

_____________
Emperor, do not be concerned for me.

All of us, must fulfill our destiny.

I will return, you have my word, just wait and see.

When the branches of the pine tree turn to the east.
Oh Emperor, I have one small word of advice.

If you would be obeyed you must be reasonable and nice.

Set a good example, others will follow you of course.

For authority rests on reason, not on force.
Oh Emperor, do not be concerned for me.

All of us must fulfill our destiny.

He will return, you have his word, just wait and see.

When the branches of the pine tree turn to the east.
Oh Emperor, Oh Emperor

I will return, you have my word, just wait and see.

When the branches of the pine tree turn to the east

When the branches of the pine tree turn to the east.

-----------------------------------------------------------
MONKEY SONG

_____________
I'm just a simple monkey

Trapped by circumstances

Into a life of crime and trickery

Won't you just give me one more chance

To show you how reliable this monkey can be
I made a lot of trouble

Through diminished capacity

But I've been rehabilitated

A future sage I'll be
The monkey you

Is not the monkey you once knew

I've recognized what's before my eyes

Now let me start anew.

---------------------------------------------------------

THE HERMIT

___________
Don't think that bein' a hermit is a life of ease

Don't think if you're a hermit, you can do just what you please

Though it may look like a piece of cake to you

By doin' nothing you can blow it, too

Don't think that bein' a hermit is a life of ease
Gees I guess I blew it, forgot to set me my alarm

Gees I guess I knew it, Shakyamuni Buddha's come and gone

I missed the whole show, now what's to be done?

Time sure flies when your're havin' fun

Don't think that bein' a hermit is a life of ease
Though it may look like a piece of cake to you

By doin' nothin' you can blow it, too

Don't think that being a hermit is a life of ease

------------------------------------------------------------
conGRATULATIONS
______

congratulations on a job well done

Congratulations to the monk, Hsuan Tsang

Now the Buddha's Dharma has come to the land of Tang

Great our happiness

Great our joy

And great our gratitude to you
Congratulations, you have brought the Dharma's light

To shine forever, making all things bright

Now the Buddha Dharma's here, true wisdom is in sight

Great our happiness

Great our joy

And great our gratitude to you ;


Congratulations, on this very special day

Your gift of kindness we never can repay

Now the Buddha Dharma's here,

It's such a happy day.

Great our happiness

Great our joy

And great our gratitude to you.

------------------------------------------------
TAKE BACK YOUR CARTS
______________________

Take back your carts

I don't need them anymore

Now I'm awake

I know just what I came here for

I have awakened I fulfill my destiny

Take back your carts

Bring out the books and let's begin.
I blew it once

I just spaced out I guess

I blew it twice

When I got the wrong address

I tell you now I will not blow it once again

Take back your carts

Bring out the books and let's begin
Take back your carts

Your wine, your women and your meat

I'll trade them in for a Sanskrit dictionary

I've awakened I fulfill my destiny

Take back your carts

Bring out the books and let's begin
---------------------------------------
{{{ Story of a Buddhist monk who walked from China to India to get the Buddhist sutras (scriptures) to China. Lyrics are below: HSUAN TSANG SONG Tang Hsuan-Tsang and his helpers

Three Cart Patriarch - Buddhist musical play

veoh.com - Story }}}

2 కామెంట్‌లు:

భావన చెప్పారు...

very nice

Unknown చెప్పారు...

చైనా కమ్యూనిస్ట్య్ గవర్నమెంటు. కానీ నాస్తిక వాద దేశం కాదు.
చిత్రంగా , ఆసియా దేశాలలో > మావోయిస్టులము > అని చెప్పుకునే వాళ్ళు వ్యతిరేక భావాల ప్రచారానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు.

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...