22, ఫిబ్రవరి 2009, ఆదివారం

ఓ జాబిల్లీ! దిగి రావోయి!

అమావాస్య మఠము నుండి చంద మామా!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

చంద మామ! చంద మామ! చందమామా!
ఎందు దాగి ఉన్నావు చంద మామా! //

చిన్ని పాప మారాములు చేసెనోయీ!
అన్నమింత ముట్ట లేదు,అంట లేదు!
కారు మబ్బున దాగున్న చంద మామా!
మా పాపకుగోరు ముద్ద తినిపించగ వేగ రావోయీ! //

ఆట బొమ్మలంటేను వెగటేసేను
నే- పాట పాడ "విననంటూ" హఠము చేసేను!
"అమా వాస్య మఠము నుండి "చంద మామా!
మా అమ్మాయి కొఱకు రావయ్యా! - హఠమును మాని! //

2 comments:

...Padmarpita... చెప్పారు...

Nice...

sirishasrii చెప్పారు...

thank you very much!
baala saahityamu pai mii abhipraayamu cheptaaraa?please!