19, ఫిబ్రవరి 2009, గురువారం

మాటల పేరోలగము

1)అన్యోన్యముగా = పరస్పరము/ దంపతులు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమతో ఉండుట
2)అనన్య సామాన్యమైన విషయమును శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్నారు.
3)అండ దండలు = తోడూ,నీడగా ఉండుట
ఉదా//;;; ఒకరికొకరు అండగా నిలబడి, పొలములను బాగా పండించి
కేదారములుగా చేసారు.
4)అంగ బలము,అర్ధ బలము ఉన్నవారు = సపోర్టుగా ప్రజలు/బంధు,మిత్రులు కలిగి ఉన్నచో
"అంగ బలము కల వారు"అనీ;
అవసరమైనప్పుడు ఖర్చు పెట్టుటకు ,సంకోచించనంతటి ధనమును , కలిగి ఉన్నటువంటి వారు.
5)డబ్బూ, దస్కమూ:::
6) డబ్బును వెదజల్లుట;;; రూపాయలను ' మంచి నీళ్ళ ప్రాయంగా 'వెచ్చిస్తూండుట ::::::::::
ఉదా//;;; ఎన్నికల సమయములో అన్ని పార్టీల వాళ్ళూ డబ్బును మంచి నీళ్ళ ప్రాయముగా ఖర్చు పెడుతున్నారు

2 వ్యాఖ్యలు:

జీడిపప్పు చెప్పారు...

Can you please add your blog to http://koodali.org/add so that many people can read?

kusumakumari చెప్పారు...

thank you,sir! i follow your advices.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...