20, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

నగరంలో గజం

చారుదత్తుడు ;- రదనికా, నేను బయటకు వెళుతున్నాను.
[ చారుదత్తుడు వీధిలోకి వచ్చాడు] ;
[ తెరలో ;- 2. కుంటమోదకం తప్పించుకున్నది. రాజు గారి ఏనుగు కట్లు తెంచుకున్నది
3. కోట ప్రహరీ గోడని పగలగొట్టింది. వీధులలో పరుగులు తీసేస్తున్నది. 
ప్రజలందరూ జాగ్రత్త పడండి ......  ఇది దండోరా ;
; టముకు వేస్తూ - మనిషి వేగంగా వెళ్ళసాగాడు. ]
బౌద్ధ సన్యాసి ;- బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి - ఇప్పుడేమి చేయడం!?
[ సంవాహకుడు భీతితో స్థంభించి నిలబడి ఉన్నాడు. 
బౌద్ధ సన్యాస జీవితాన్ని స్వచ్ఛందంగా గైకొన్న సంవాహకుడు ఇతడే. 
పరుగు తీసే చారుదత్తుడు - అతని హస్తం అందుకున్నాడు.] 
చారుదత్తుడు ;- అరె, అట్లాగ ఆగిపోయావేమిటి, ఇటు రా, నా చెయ్యి పట్టుకో. 
పద, ఈ అంగడిలోనికి.
ఉజ్జయిని ;- భద్రం, భద్రం. మెట్లు ఎక్కి, లోనికి రండి.
షాపు యజమాని ;- ఉజ్జయినీ, కుంటమోదకం ఏనుగు - అదిగో - వెళుతున్నది. 
వీధి మలుపు తిరిగింది, పాపం, అక్కడ జనం ఈ సరికి ఇళ్ళలోకి దూరి, 
స్వీయ రక్షణ పొంది ఉంటారు.
చారుదత్తుడు ;- అరె, సంవాహకా, నీవేనా ..... ?
బుద్ధ పరివ్రాజక ;- ఔను సుజనా, సంవాహక సన్యాసిని.
జూదరిని, గతంలో వీడు తమకు *పరిచిత చోరుడు.
చారుదత్త ;- మార్గా, నీవుకూడా - ఇక్కడ?
మార్గ్ ;- చిత్తం, దేవరా, మీ ఆనతి ప్రకారం - వసంతమ్మ వద్దకు - 
బండి తీసుకుని బయలుదేరాను. ఇంతలో ఈ ఉపద్రవం. 
[తెర వెనుక - చాటింపు వేస్తున్నారు ;- 
[ ఏనుగును పట్టుకుని, బంధించారు. 
ప్రజలందరు తమ దైనందిన కార్యక్రమాలను నిశ్చింతగా చేసుకోగలరు, ఇది దండోరా.]
చారు ;- మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మీ దుకాణంలో మాకు భద్రత ఇచ్చారు.
షాపు మనిషి ;- ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం, 
ఈ సాకున మనకు ఈ తీరున సమావేశం సంభవించినది.
మార్గ్ ;- ఉజ్జయినీ, మీ వాళ్ళను పల్లెలో కలిశాను, 
మీ అక్క కుశావతి - నీ సంగతులను తెలుపమన్నది. 
మీ అన్న రేభిలుడు - మళ్ళీ బస్తీకి వచ్చాడట. 
చారుదత్ ;- మార్గా, బండి ఏది?
మార్గ్ ;- దేవరా, బండి ఈ పక్క వర సందులో పెట్టాను, నా పయనం ప్రారంభం. [వెళ్ళాడు].
షాపు వ్యక్తి ;- ఉజ్జయినీ, దుకాణమును శుభ్ర పరిచి, సర్ది ఉంచు, 
నేను బైటికి వెళ్తున్నాను. అందరూ వెళ్ళిపోయారు, భద్రం. [అతను వెళ్ళాడు.]
సంవాహకుడు ; శరణాగతవత్సలుడు ఐన చారుదత్తులకు నమస్కారం.  

చారుదత్ ;- ఉజ్జయినీ, మేమూ వెళ్ళివస్తాము. [అందరూ వెళ్ళిపోయారు] ; 
ఉజ్జయిని ;- సరేనండీ.
[వెనుక సంకెళ్ళ చప్పుడు]
ఉజ్జయిని ;- ఎవరు నువ్వు?
ఆర్యక ;- నన్ను ఆర్యకుడు అంటారు. దాహం ....
ఉజ్జయిని ;- పస్తులతో అలమటిస్తున్నట్లున్నావు. ఇదిగో,  చద్దన్నం తిని, నీళ్ళు తాగు. 
ఆర్యక్ ;- నేను అర్ధగంట నుండీ ఈ మూల నక్కి కూర్చున్నాను. ఉజ్జయినీ, ఫలహారం ఇచ్చావు. 
నాకు ఓపిక వచ్చింది. మరి వెళ్ళివస్తాను.
ఉజ్జయిని ;- వద్దు వద్దు, అక్కడ మదపుటేనుగు సంచారం ....
ఆర్యక్ ;- దానిని వర్ధమానుడు కట్లు విప్పాడు. ఉసిగొలిపి, కోట గోడను పగలగొట్టించాడు.- 
నాకు సాయ పడ్డాడు. 
ఉజ్జయిని ;- మార్గుని అన్న వర్ధమానునికి - ఎద్దులు, దున్నపోతులు, ఏనుగులు - 
సకల జంతువులూ- మాలిమి ఔతాయి.  
ఆర్యక్ ;- ముమ్మాటికీ నిజం. [ఇద్దరూ  నవ్వారు] 
ఆర్యక్ ;- ఉజ్జయినీ, నీ మేలు మరువను. ఈ కంచం, 'లోటా'లను :) 
లోపల దాచు. లేకుంటే ఇతరులకు - ఎవరో వచ్చారు, అని అనుమానం వస్తుంది. సెలవ్. 
ఉజ్జయిని ;- జాగ్రత్త, మరి.

;
*********************************************;
;
1] పరిచిత చారుదత్తునికి - 1. *పరిచిత చోరుడు = సంవాహకుడు ; & 

2] చారుదత్తునికి - శర్విలకుడు అపరిచిత చోరుడు ;
3] సంవాహక వృత్తి = ఒళ్ళు మర్దన పట్టే పని, ఉద్యోగం ;
4] కుంటమోదం హస్తి  
*********************************************; 
;
అధ్యాయ శాఖ ;- 26 ;- నగరంలో గజం ; 
previous ; అధ్యాయ శాఖ ;- 25 ; వసంతసేన ఇంటికి ...  ;
&
21, నవంబర్ 2017, మంగళవారం ; కూటమి నడక - కూడలి వైపుకి ; : 
********************************************* ;
వసంతసేనకు చెప్పాడు - సంవాహకుడు 'మాది పాటలీపుత్రం LINK  - 
సంపదలు పోవడంతో చారుదత్తుడు నన్ను పనిలోంచి తొలగించాడు. 
నేను బయటకు వచ్చి జూదగాడిగా మారాను. 
ప్రస్తుతం జూదంలో పది బంగారునాణాలు పోగొట్టుకున్నాను...''  ;
;

1 కామెంట్‌:

achilleoearly చెప్పారు...

Lucky 8 Casino: New players get £100 Bonus | JT Hub
Get up to 전라남도 출장안마 £100 in bonus 부산광역 출장안마 money for 구미 출장마사지 December 2021 when you sign 시흥 출장마사지 up for a new account at Lucky 공주 출장안마 8 Casino!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...