2, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

ఆషామాషీ కబుర్లు - పుష్పకరండకం తోట

ఉపకథ ;- పావురం - princess of Komala kingdom - to Gowranga king ;
1. కోమల రాజ్య యువరాణి - గౌరాంగ రాజుకు 
సందేశం ఉత్తరం పంపింది.
"మా ప్రాంత స్త్రీలు అందరము ఒక వ్రతము చేయుచున్నాము. 
ఈ నోము కోసం అత్యవసరంగా - కొన్ని సువర్ణ బీజములు అవసరం. 
116 పసిడి విత్తులను మీరు మాకు ఇవ్వగలరా!?.....
మా దేశంలో బంగారు గనులు లేవు. మాకు వెండి 
ఎక్కువ ఉన్నది. కనుక మీకు రజతమును [= వెండి] 
అధికంగా ఇస్తాను. మీరు స్వర్ణ బీజములను 
పంపగలరని ఆశిస్తున్నాను. కృతజ్ఞతలతో - 
కోమల రాజ్య యువరాణి." 
ఈ లేఖ చూసి, గౌరాంగ ప్రభువుకు ఎంతో సంతోషం కలిగింది.
కోమల సీమకు, తమ రాజ్యానికి ఎప్పటి నుండో 
వైషమ్యాలు, తగాదాలు ఉన్నవి. 
ఇప్పుడు ఇరుగు పొరుగున ఉన్న 
తమ రెండు దేశాలకు స్నేహం కుదిరినచో మంచిదే కదా! 
కోమల రాజ్య యువరాణి అడిగిందే తడవుగా - 
వెంటనే - బంగరు విత్తులను పంపించాడు గౌరాంగుడు. 
అటు తర్వాత - ఇరువురికీ అభిమానం, 
ప్రేమ కలిగాయి, పెళ్ళి చేసుకున్నారు. రెండు రాజ్యాలు ఒకటైనాయి. 
అందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లారు.
తాను చెబుతున్న కథకు కొస మెరుపును తగిలించాడు  మార్గుడు  -
అట్లాగ ఆ కోమల ఉత్తర సందేశం - ఉత్తమ సందేశం అయి,
ఉభయ రాజ్యాలు ప్రగతిమార్గాన పయనిస్తున్నవి. 
;

;  ♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ ;
;
చారుదత్తుని సారధి మార్గుడు చెప్పిన కథను వింటూ 
తనలో తాను అనుకుంటున్నట్లుగా, 
అన్నాడు వసంతసేన యొక్క బండి వాడు తుందిలుడు
తుందిలుడు ;- "ఏమిటో అర్ధం కాలేదు, అన్నా."
మార్గుడు ;- సరే సరే - సరదాకి చెప్పిన కథ అనుకో, పోనీ
మార్గుడు ;- పుష్పకరండకానికి వెళ్ళాలి.
తుందిల ;- పుష్పకరండకానికి ...... అంటే ........ ?
మార్గుడు ;- కాణీ కాదు, అర్ధణా కాదు.
పుష్పకరండకం - అనగా - మన ఊరి ఉద్యానవనం.
ఆ తోట - మీ యజమాని వసంతసేన వంటి వారికి
అందాల విడిది. [ అని నవ్వాడు] ;
తుందిల ;- మార్గా, ఇదేం బాగా లేదు. నువ్వలా ఎగతాళిగా నవ్వడం.
మార్గుడు ;- సరే, నవ్వను గానీ, ఇంకో ఉపకథను -
చెప్పుకుందామా, మార్గాయాసం లేకుండా.
ఇంకొక చిట్టి పిట్టకథ - చెబుతాను, నీ దొప్ప చెవులు అప్పగించి విను.
[ ఇద్దరి బళ్ళు కదిలాయి]. 

 ♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ ;  ♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ ; 

డిసెంబర్ పోస్ట్ ;;  అధ్యాయ శాఖ ;- 20 ;-  ఆషామాషీ కబుర్లు ;- 
 ఆషామాషీ కబుర్లు - పుష్పకరండకం తోట = park 
అధ్యాయ శాఖ ;- 19 ;  మార్గుడు, తుందిలుడు -           
& ;- previous ;- ; అధ్యాయ శాఖ ;- 19 ;- శకారుని ఘోష యాత్ర ;
;  ♣♣♣♣♣♣♣♣
;
మృచ్ఛకటికం కథ టూకీ గా (రవి గారి మాటల్లో ) ; LINK ;
ఈ రూపకం యొక్క కథాసంవిధానం ;- 
1. వసంతసేనను రాజశ్యాలుడు – శకారుడు మోహించి ; 
2.  చారుదత్తుడనే బ్రాహ్మణశ్రేష్టుడు,-భార్య,ధూతాంబ ; పుత్రుడు లోహసేనుడు ;
3. ఉజ్జయినీ నగరం రాజధానిగా అవంతీ రాజ్యం ; రాజు - పాలకుడు ;;
4. వసంతసేన - గణిక ;

5.  వసంతసేనను చారుదత్తుడు రెండవ భార్యగా ధూత అనుమతితో స్వీకరిస్తాడు. ;
;
శకారుడి అపభ్రంశపు ఉపమానాలు ;-
ఉదాహరణకు –
◾రావణుడికి కుంతిలాగా నువ్వు నా పాలబడ్డావు. 
◾రాముడికి భయపడ్డ ద్రౌపదిలా భయపడకు.
◾విశ్వావసువు సోదరి సుభద్రను హనుమంతుడు అపహరించిన  - 
రీతిలో నేను నిన్ను అపహరిస్తాను.

◾అడవి కుక్క లాంటి నేను పరిగెడుతుంటే, 
ఆడ నక్కలా నువ్వు పారిపోతున్నావు. 
;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...