26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

Neil Alden Armstrong-పి.బి. శ్రీనివాస్ లేఖలు

పి.బి. శ్రీనివాస్ ఒక ఇంగ్లీషు సాంగును కూడా పాడారు.
ఎస్. జానకి తో గాత్ర యుగళమును చేసారు.
"మానవుడు చంద్రగోళముపైన అడుగు పెట్టిన అద్భుత క్షణములు అవి.
ఆ చారిత్రాత్మక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని-
ఎస్. జానకి , పి.బి. శ్రీనివాస్ లు స్వర్ణించిన ఆ గీతమే

A song in English, “Man to moon;
--------------------------Moon to God...............”

ఇంతకీ ఈ ఆంగ్ల గీత రచయిత ఎవరో తెలుసా?
మరెవరో కాదు - మన పి.బి. శ్రీనివాస్.
అమెరికా ప్రెసిడెంటు నిక్సన్, చంద్రునిపై కాలూనిననీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ లు
( President Nixon and Louis Armstrong )
పి.బి.ఎస్. శ్రీనివాస్ P.B.S. కి ప్రశంసిస్తూ లేఖలను రాసారు. 
సకల జగత్తునూ తన చల్లని వెన్నెలతో మురిపించే జాబిల్లి,
ఆ గ్రహగోళముపైన మనిషి పాదము మోపి 2 గంటలు నడిచిన
అద్భుత సంఘటనను యావత్తు ప్రపంచ ప్రజలను మైమరపింపజేసినది.
అక్కడ సంచరించిన మొట్టమొదటి వ్యోమగామి నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్
(Neil Alden Armstrong-ugust 5, 1930 – August 25, 2012).
ఈ మహత్తర ఘటనను గూర్చి ఇండియాలోని
8 భాషలలో పాట(ల)ను-P.B.S.-లిఖించి, పాడి- రికార్డు చేసారు.

**********************************

“Man to moon; Moon to God,”
నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్(:Neil Alden Armstrong)

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...