31, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

ఆహ్లాద దీపావళి

"దిబ్బూ, దిబ్బూ, దీపావళి
మళ్ళీ వచ్చెను నాగుల చవితి"

పండుగలు, భగవంతుని లీలలూ
భక్తి వాఙ్మయములో, సూఫీ కవితలలో
మేలిమి కాంతులీనాయి.
ఆబాల గోపాలమునూ అలరించే "దీపావళి" హుషారు గొలిపే పండుగ.
అందుకే, జాన పద గీతాలలో ఈ పబ్బము గుబాళించింది.
"దీపావళీ" అంటే 'దీపాల వరుసలు' అని అర్ధము.
ఈ పబ్బము నాడు, టపాసులు, బాణసంచాలు, మతాబాలు,
సీమ టపాసులు, చిచ్చుబుడ్లు , సరంజామాతో
ఇలా అనేక రకాల వెలుగులతో "జగమంతా కాంతి మయము" గా చేసి
తన పేరునకు సార్ధకత ను కలిగించుకున్నట్టి అపురూపమైన పండుగ.
అందుకే, దాదాపుగా ప్రపంచములో అన్ని దేశాలలోనూ
ఈ పండుగ ఆచరించ బడుతూన్నది.
ఆ యా దేశాలలో దీపావళి విభిన్నమైన నామ ధేయములతో ఉన్నది.

గౌతమ బుధ్ధుని అవతరణ సందర్భము గా .......
బర్మా(మియన్మార్) లో నవంబరు లో ...." తంగీజు"
బీహారు రాష్ట్ర వాసులు, నేపాల్ దేశీయులు
వరుసగా,...... ఐదు రోజులు ...
జపాను దేశములో -" తోరా నగీషి" పర్వ దినమును చేసు కుంటారు.
జపనీయులు మొదటి రోజున దీపాల వేడుకను జరుపుకుంటారు.
మర్నాడు బంధు,మిత్రులను కలుస్తారు.
మూడవ రోజునాడు " బోటు షికార్లు చేస్తూ" ఆనందముగా గడుపుతారు.

నవంబరు 5 వ తేదీన _ ఇంగ్లండు లో _ "గై ఫాల్సు డే"

ఫ్రెంచి విప్లవము _ ఫ్రాన్సు దేశములో, ఫ్రెంచి వారు దేదీప్య మానముగా
తమ స్వాతంత్ర్య దినమునే వేడుకగా చేసుకుంటారు.

జూలై 4 వ తేదీ _ అమెరికాలో అద్భుతమైన బాణసంచాల వేడుకలు జరుగుతాయి.
ఎందుకంటే, జూలై 4 ననే, అమెరికా, 13 రాష్ట్రాల కూటమి గా ఏర్పడెను,గనుక!!!!!

ఇజ్రాయెల్ లో _ 21 శతాబ్దముల క్రితము,
" మోకాబిన్స్" అనే గాయకులు స్వాతంత్ర్య సమరం చేసారు.
జ్వాలకు విముక్తిని కలిగించిన రోజుగ, ఇజ్రాయిలీలు వేడుకలు జరుపుకుంటారు.
విభిన్న నామాలు ఉన్నప్పటికిన్నీ పండుగ పేరు ఏదైనా 9 - 8 - 2008
ఎల్లరి ఉల్లములకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించే ఈ పండగ , కడు వేడుకయే!!!
హిందువులు విదేశాలలో ఏ రీతిగా పండుగలు చేసుకుంటున్నారో
( ఈ వీడియోలో) చూడండి

"దీపావళి" అనగానే ఎంత సందడి. ఎన్ని కేరింతలు, ఎన్నెన్ని జే జేలు!!!
అందరికీ దీపావళి శుభా కాంక్షలు!!!!!!

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...