24, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

గాంధీ పాదుకా పట్టాభిషేకము

మహాత్మా గాంధీజీ తో సన్నిహిత అనుబంధం ఉన్నవారిలో ముఖ్యుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఒకడు.
బాపూజీ south Africaలో ఉన్నప్పూడు
తన జీవితాన్ని ఆదర్శ ప్రాయంగా నిలపగలిగేందుకు ఉన్న పునాదులను
బలిష్ఠంగా చేసుకునే దిశలో ఆయన తన ప్రవర్తనను మలుచుకున్నారు.
ఆ టైమిలో దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్రభుత్వ ప్రెసిడెంటుగా Smutts ఉన్న ఆ టైములో
గాంధీజీ అక్కడ నివసించారు.అప్పుడు గాంధీ చెప్పులూ, బూట్లూ చేయడం నేర్చుకున్నారు.
స్మట్స్ నియంతగా వ్యవహరించే వాడు.భారతీయుల పట్ల
నిరంకుశ ధోరణి విపరీతంగా ఉండే వాడు స్మట్స్.
ఆ క్రమంలో గాంధీజీ కూడా చెరసాల పాలయ్యారు.
బాపూజీ కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వృధా కాలయాపన చేసే వారు కాదు.
తాను అభ్యసించిన పాదుకా కళా ప్రావీణ్యాన్ని సద్వినియోగ ప్-అరుచుకున్నారు.
జైలులో బూట్ల జతను కుట్టారు. సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు
“తాను తయారించిన ఆ pair of shoesను General Smutts కు బహుమతిగా ఇచ్చారు
ఇలాంటి సౌజన్యతకు ముగ్ధుడైన స్మట్స్
ఆ షూస్ ను 24 సంవత్సరాల పాటు తన వద్ద భద్రంగా దాచుకున్నాడు,
తర్వాత 60 వ జన్మ దిన ( షష్ఠి పూర్తి) సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీజీ కి మరల ఇచ్చేసారు.
అప్పుడు స్మట్సు ఒక చిన్న లేఖా వాక్యాన్ని దానికి జత చేసారు .
“I don't suppose I have the right to step on the footwear
presented by a Mahatma like you”.
లెట్టర్తో జత చేసి వినయంగా పంపించాడు మిష్టర్ స్మట్స్.
ఇలాంటి సంఘటన మరోటి కూడా జరిగింది.
Yerawada Jailలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నాడు.
"ఉక్కు మనిషి”అని బిరుదు పొందిన వల్లభాయ్ పటేలు,
ఎరవాడ జైలు లోని ఇతర స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధులు అందరితో బాపూజీ స్నేహంగా ఉండే వారు.
sardar vallabhay patel చెప్పులు అరిగి పోయి,
శిధిలావస్థలో ఉన్నాయి. చివికి, జీర్ణమై పోయిన ఆ pair of chappalను గమనించారు గాంధీ.
“ వల్లభాయ్ పటేల్జీ! మీకు చెప్పులను కుట్టి ఇస్తాను. “అన్నారు.
అందుకు బదులు ఇచ్చారు సర్దార్ పటేల్
"బాపూజీ! అది మహద్ భాగ్యం . మీరు స్వయంగా చేసిన ఆ చెప్పులలో నా కాళ్ళు పెట్ట లేను,
కానీ వాటిని నా తలపై పెట్టుకుంటాను.
శ్రీరాముని పాదుకలను భరతుడు తల దాల్చినట్లు,
నేను నా శిరస్సుపై పెట్టుకుంటాను.
దయ చేసి, నా చెప్పుల కోసం అంత శ్రమ తీసుకోకండి మహాత్మా!”
“పాదుకా పట్టాభిషేకము” వంటి సంఘటన ద్వారా
ఉన్నత మానవీయ సంబంధ బాంధవ్యాలను నిరూపించిన
ఐతిహాసిక సంఘటనల పరంపర సౌహార్ద్ర కోణంలో తటస్థ పడటం –
బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో మన భారత దేశంలోనే జరిగిందని చెప్ప వచ్చును
బాపూజీ south Africaలో ఉన్నప్పుడు
తన జీవితాన్ని ఆదర్శ ప్రాయంగా నిలపగలిగేందుకు ఉన్న పునాదులను
బలిష్ఠంగా చేసుకునే దిశలో ఆయన తన ప్రవర్తనను మలుచుకున్నారు.
ఆ టైమిలో దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్రభుత్వ ప్రెసిడెంటుగా Smutts ఉన్న
ఆ టైములో గాంధీజీ అక్కడ నివసించారు.అప్పుడు గాంధీ చెప్పులూ, బూట్లూ చేయడం నేర్చుకున్నారు.
స్మట్స్ నియంతగా వ్యవహరించే వాడు.భారతీయుల పట్ల నిరంకుశ ధోరణి విపరీతంగా ఉండే వాడు స్మట్స్.
ఆ క్రమంలో గాంధీజీ కూడా చెరసాల పాలయ్యారు.
బాపూజీ కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వృధా కాలయాపన చేసే వారు కాదు.
తాను అభ్యసించిన పాదుకా కళా ప్రావీణ్యాన్ని సద్వినియోగ ప్-అరుచుకున్నారు. జైలులో బూట్ల జతను కుట్టారు.
సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు
“తాను తయారించిన ఆ pair of shoesను General Smutts కు బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ఇలాంటి సౌజన్యతకు ముగ్ధుడైన స్మట్స్ ఆ షూస్ ను
24 సంవత్సరాల పాటు తన వద్ద భద్రంగా దాచుకున్నాడు,
తర్వాత 60 వ జన్మ దిన ( షష్ఠి పూర్తి) సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీజీ కి మరల ఇచ్చేసారు.
అప్పుడు స్మట్సు ఒక చిన్న లేఖా వాక్యాన్ని దానికి జత చేసారు .
“I don't suppose I have the right to step on the footwear presented by a Mahatma like you”. లెట్టర్తో జత చేసి వినయంగా పంపించాడు మిష్టర్ స్మట్స్.
ఇలాంటి సంఘటన మరోటి కూడా జరిగింది.
Yerawada Jailలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నాడు.”ఉక్కు మనిషి”అని బిరుదు పొందిన వల్లభాయ్ పటేలు, ఎరవాడ జైలు లోని ఇతర స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధులు అందరితో బాపూజీ స్నేహంగా ఉండే వారు.
sardar vallabhay patel చెప్పులు అరిగి పోయి, శిధిలావస్థలో ఉన్నాయి.
చివికి, జీర్ణమై పోయిన ఆ pair of chappalను గమనించారు గాంధీ.
“ వల్లభాయ్ పటేల్జీ! మీకు చెప్పులను కుట్టి ఇస్తాను. “అన్నారు.
అందుకు బదులు ఇచ్చారు సర్దార్ పటేల్
” బాపూజీ! అది మహద్ భాగ్యం .
మీరు స్వయంగా చేసిన ఆ చెప్పులలో నా కాళ్ళు పెట్ట లేను,
కానీ వాటిని నా తలపై పెట్టుకుంటాను.
శ్రీరాముని పాదుకలను భరతుడు తల దాల్చినట్లు,
నేను నా శిరస్సుపై పెట్టుకుంటాను.
దయ చేసి, నా చెప్పుల కోసం అంత శ్రమ తీసుకోకండి మహాత్మా!”
“పాదుకా పట్టాభిషేకము” వంటి సంఘటన ద్వారా
ఉన్నత మానవీయ సంబంధ బాంధవ్యాలను ని రూపించిన
ఐతిహాసిక సంఘటనల పరంపర సౌహార్ద్ర కోణంలో తటస్థ పడటం –
బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో మన భారత దేశంలోనే జరిగిందని చెప్ప వచ్చును

[Gandhi, the shoe maker:]

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...