7, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

నచ్చని మీసాల మహేష్
"డాక్టర్ కజిన్స్" గొప్ప “art critic””.
ఆయన తిరువనంత పురం మ్యూజియం కొరకు చిత్ర, పటముల కలెక్షన్ చేస్తున్నారు.
అలాగ ఆర్ట్, కళా ఖండాల సేకరణ పనిలో బెజ వాడకు వచ్చారు.
అలాగ వచ్చినప్పుడు “గూడూరి నమశ్శివాయ గారి” వద్ద ఉన్న్న ఒక బొమ్మను చూసీ చూడగానే,
ఆయనకు ఎంతో నచ్చింది.
ఆ పెయింటింగును ప్రశంసిస్తూ ఉన్న పళాన 5000/- రూపాయల చెక్కును ఇచ్చి,వెంటనే తీసుకున్నారు.
ఈ బొమ్మ శ్రీ అడవి బాపిరాజు చిత్ర లేఖన కళలో ఉద్భవించిన కళా ఖండము.

ఈ “చిత్రము”నకు నేపథ్యములో, కొంచెం intrest అయిన సంఘటనలు ఉన్నవి.

నేటి విజయ వాడ – నాటి బెజ వాడలో “శరభయ్య గారు” సుప్రసిద్ధులు”.
ఆయన కట్టించిన దేవళములు - “ శరభయ్య గుళ్ళు “ అని ప్రఖ్యాతి పొందినవి.
“ములుగు పాపయ " దేవీ భాగవతమును రచించారు.
“ములుగు పాపయారాధ్యుల” గ్రంధం యొక్క ముద్రణా బాధ్యతను శరభయ్య స్వీకరించారు.
పాపయారాధ్యులు, శరభయ్య – ఇద్దరూ వీర శైవారాధ్యులు .
శరభయ్య “cover page మీద పరమేశుని బొమ్మను గీసి పెట్టండి.” అని,
అడవి బాపిరాజును అడిగారు ;
శరభయ్య ముందే 100 రూపాయలు ఇచ్చారు కూడా!
అప్పట్లో, అప్పటికే “రవి వర్మ” వేసిన చిత్ర కళా ఖండములు
జన బాహుళ్యము హృదయ సీమలలో ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నాయి.

పాశ్చాత్య కళా లావణ్య రహస్యాలను ఆకళింపు చేసుకున్న గొప్ప ఆర్టిస్టు రవి వర్మ
"గంగావతరణము” మున్నగు పటములలో రవి వర్మ లేఖినిలో
ఈశుని రూపం మార్గ దర్శకముగా ఉంటూన్నది.
ఆయన తన చిత్రములలో “ శివునికి మీసములతో ...” అలంకరించాడు.
బాపిరాజుకు రవివర్మ అంటే భక్తి ఉన్నది,
కానీ – చిత్ర లేఖనా ప్రపంచంలో తాను ఎంచుకున్న పద్ధతి సుస్పష్టం.
ఎవరినీ అనుకరించకుండా ఉండటంలోనే
బాపిరాజుకళా మార్గ వైశిష్ట్యత నిబిడీకృతమై ఉన్నది.
భావుకుడు, లాక్షణిక, అలంకార శాస్త్ర ,
సాహిత్య రహస్యాలను ఔపోసన పట్టిన మేధావి.
బాపి రాజు విరచిత మహేశుడు – శరభయ్యకు నచ్చ లేదు.
“ మీసములు లేకుండా ఉన్న ఆ బొమ్మ ”ఆయనను ఆకట్టుకో లేక పోయింది.
“ చీ! ఇదేం బొమ్మ” అని తీసి పారేశారు.
అదిగో! అలాగ ఒక ప్రముఖ వ్యక్తికి నచ్చని బొమ్మ , ఇంకొకరి ప్రశంసలను ఇట్టే గడించింది.
tiruvanamta puram musiam లో ప్రదర్శనకై
డాక్టర్ కజిన్సు కొన సాగించిన అన్వేషణలో సాధించిన –
అడవి బాపిరాజు చిత్రించిన “మహా దేవుడు” తర్వాతి చిత్ర కళాకారులకు ఒరవడి ఐనది.

ఈ "అడివోరి సిన్నోడు" (అడివి బాపి రాజు) గురించిన సంఘటనలను
ఆసక్తిదాయకంగా వర్ణించారు ఇలాగ "శ్రీ రాంభట్ల కృష్ణ మూర్తి .

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...