30, జనవరి 2012, సోమవారం

కోవిదార మహల్, కేరళ


Kowidar Palace, Thiruvananthapuram 

;
దేవకాంచనం చెట్టు, శ్రీరామ చంద్రుని సోదరుడైన 
భరతుని ధ్వజ చిత్రము- గా విలసిల్లినది. 
ఈ పాదపము ప్రాచీన భారతావనిలో విశిష్ట స్థానాన్ని పొందింది.
కేరళ రాష్ట్రములోని తిరువనంతపురము- వద్ద 
(ట్రావెన్ కూర్)
"కోవిదార భవనము" ఉన్నది. 
అంటే ఆ మహలులోని ఉద్యానవనములలో 
ప్రాచీనకాలములో కోవిదారములు/ దేవకాంచన పాదపములు 
విరివిగా ఉండేవి కాబోలును.


దేవకాంచనం' చెట్టు శ్రీరామ చంద్రుని సోదరుడైన 
భరతుని ధ్వజ చిత్రము- గా విలసిల్లినది.
ట్రావెన్ కూర్ రాజవంశీకుల (Travancore,)నివాసము 
ఈ కోవిదారములోని భవంతి. 
సాక్సన్-ట్రావెన్ కూర్ స్టైల్ లో ఈ కోవిదార్ పాలెస్ నిర్మించబడినది.
ట్రావెన్ కూర్ రాజులలో ఆఖరి వ్యక్తి "మహారాజా చిత్రా తిరుణాళ్". 
ఆయన విశ్రాంతి భవనము ఇందులోని "పంచవడి". 
ఈ మహలులోనికి ఇతర సందర్శకులకు అనుమతి లేదు. 
అందుచేత అందరూ ప్రవేశించి చూసే వీలు లేదు.
ఐతే చెట్టుకూ - ఈ సీమకూ గల అనుబంధమును గురించి- 
పరిశీలనలు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. 


]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]


कोविदार (कचनार);
ఆధార పదములు:-
current residence of Maharaja of Travancore and the royal family 
and is prohibited for the public;;; 
wonderful building built in Saxon-Travancore style;;; 
Panchavadi,
      resting place of Late His Highness Maharaja Chitra Thirunal
                  the last King of Travancore, 
దేవకాంచనం'  कोविदार (कचनार);
భరత ధ్వజముపైన కోవిదార పాదపము చిత్రణ;
;
कोविदार (कचनार); గండకీ పత్రం (దేవకాంచనం)(Link 2)
Worship God Ganesha(Thelugushakthi.kom)
;

1 వ్యాఖ్య:

rajachandra akkireddi చెప్పారు...

నమస్కారం అండి. నేను సందర్శించిన ప్రదేశాల విశేషాలను నా బ్లాగులో వివరిస్తున్నాను.. మీరు చూసి ఏల ఉన్నాయో తేలియచేయగలరు. నా బ్లాగు http://rajachandraphotos.blogspot.com/

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...