18, జనవరి 2012, బుధవారం

బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు


శాక్యముని ఇహలోకము నివాసుల నుండి
“వీడ్కోలు తీసుకొనుటకై” ని నిర్ణయించినాడు.
ఆ సమయానికి గౌతమ బుద్ధ దేవునికి
“సెలవు!” చెప్పేటందుకు
ఆ సీమకు 12 జంతువులు మాత్రమే రాగలిగినాయి.
బుద్ధ దేవుడు ”తనపట్ల ఆ పండ్రెండు జంతువులకూ గల
ప్రేమానురాగాలకు ముగ్ధుడు ఐనాడు.
బుద్ధుడు ఆ పన్నెండు ప్రాణులకు వరప్రదానము చేయ సంకల్పించాడు.
“కాలము అనంతమైనది.
ఈ కాలమును మానవజాతి గుర్తించుటకు వీలుగా
నెలలు, సంవత్సరములు గా విభజించబడుతూ, తెలుసుకొనబడుతుంది.
ఇకనుండీ – శ్రద్ధాళువులైన మీ పేరులతో
సంవత్సరములు మనుష్యులు తెలుసుకోగలుగుతారు.
నేను ఒక్కొక్క ఏడాదికి- మీ ఒక్కొక్కరి నామధేయాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను”
అని వాక్కు ఇచ్చాడు ఆయన.
అలాగ బుద్ధ దేవుడు వరుసగా “పండ్రెండు సంవత్సరములకు”
వరుసగా ఆ జంతు నామములను ఉంచాడు.
అంటే ఆయా Years లో జన్మించిన వారికి,
ఆయా జంతువుల స్వభావము – ముఖ్య స్వభావంగా సంక్రమిస్తుందన్నమాట!
బుద్ధ దేవుడు ఉంచిన నామావళి,
ఆ ఏడాది సంబంధించిన జంతువు – ప్రభావము,
మౌలికంగా స్వభావ, శక్తి, ఆధ్యాత్మిక చింతన
ఆదిగా వానిలో గల మౌలిక తత్వముల రూపకల్పనలతో అనుబంధమై ఉంటుంది
ముందుగా వచ్చిన జంతువుకు “తొలి సంవత్సరము పేరు” గా ఉంచే వరము లభించింది.
ఇలాగే పన్నెండు names కూడానూ.
చైనా దేశంలో కేలండరును ఈ పంథాలో నిర్మించుకున్నారు.
***************************************************************
ఉదాహరణకు- బుద్ధుని దర్శించుకొనుటకు వానిలో
వరుసలో చతుర్ధ స్థానములో ఉన్నది కుందేలు.
ఆ నాలుగవది – కుందేలు.
కాబట్టి చైనా దేశం అనుసరిస్తూన్న Calendar ప్రకారము
ద్వాదశ (= 12) రాశి చక్రములో నాల్గవ వత్సరానికి చెందినది
శశి/ కుందేలు. అంటే అప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు
సాధు స్వభావులు, కరుణార్ద్ర మనసులు గల వారు, తెలివి గల వారు ఔతారు-
(intelligent, intuitive, gracious,
kind, loyal, sensitive, beauty,
diplomatic and peace-loving) అని సారాంశము.
*********************************************************
చైనీయుల కేలండర్ (రాశిచక్రము ) ప్రకారము
మొదటి వత్సర జంతువు “ఎలుక“.
అంటే అనగా తిరిగి, తొలి మూషిక సంవత్సరము- లో వస్తుందన్న మాట.
సాధారణంగా చైనీయుల తొలి సంవత్సర ఆరంభము “ఏప్రిల్” లో జరుగుతుంది.
వ్యక్తిత్వాలకు సింబల్ గా 12 ఏళ్ళూ, 12 జంతు నామాలతో వ్యవహారంలో ఉంటున్నవి.

12 జంతు వత్సర నామావళి:-
2008 is the Year of the Rat - (మూషికము/ ఎలుక)
2009 is the Year of the Ox – (ఎద్దు/ వృషభము)
2010 is the Year of the Tiger - (వ్యాఘ్రము/ పులి )
2011 is the Year of the Hare (rabbit) – (కుందేలు)
2012 is the Year of the Dragon - (డ్రాగన్)
2013 is the Year of the Snake - (పాము)
2014 is the Year of the Horse - (గుఱ్ఱము)
2015 is the Year of the Ram (sheep, goat) – (గొఱ్ఱె)
2016 is the Year of the Monkey - (వానరము/ కోతి)
2017 is the Year of the Rooster - (కోడిపుంజు)
2018 is the Year of the Dog - (శునకము/ కుక్క )
2019 is the Year of the Pig (Boar) – (వరాహము/ పంది )
*******************************************
2020 is the Year of the Rat - (మూషికము/ ఎలుక)
2021 is the Year of the Ox - (ఎద్దు/ వృషభము)
2022 is the Year of the Ox
2022 is the Year of the Tiger (వ్యాఘ్రము/ పులి )

బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు
January 02, 2012
By: జాబిల్లి Category: వ్యాసాలు

రచన:- కాదంబరి

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

february start avutundi sir

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...