1, జనవరి 2012, ఆదివారం

శుభాకాంక్షలు
బ్లాగ్ పాఠకులకు అందరికీ 
2012 నూతన సంవత్సర  శుభాకాంక్షలు.   


                                               కోణమానిని 
;

6 వ్యాఖ్యలు:

తెలుగు పాటలు చెప్పారు...

మీకు కూడా 2012 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

konamanini చెప్పారు...

ఆడియోతోకూడా అందిస్తూన్న
మీ ఆంధ్రభాషాభిమానము ప్రశంసనీయము;
మీ బ్లాగు ఇలాగే నూత్నోత్తేజముతో వర్ధిల్లాలని కోరుతూ,
మీకు మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2012!
తెలుగు పాటలు గారూ!

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

Happy new year.

"చిన్ని ఆశ" చెప్పారు...

మీకూ మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

konamanini చెప్పారు...

Thank you,మాలా కుమార్ గారూ!
మీకు మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
(konamanini, akhilavanitha)

konamanini చెప్పారు...

చిన్ని ఆశ గారూ!
మీకు మా 2012 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...