1, మే 2011, ఆదివారం

పువ్వు ( బొమ్మ)
మధువు తేరులపైన ; 
పారిజాతము పూవు అరుదెంచెను; 
తాను,విరబూయు ప్రతి తూరి, 
పరిసరాలన్ని పర్వములుగా; 
నవ్య కావ్యాలను వెలయించును;


&&&&&@@@@@&&&&& 
&&&&&&@@@@@&&&&&
      
        puvvu (bomma) 


madhuvu tErulapaina ; 
paarijaatamu pUvu   
arudeMchenu; 
taanu virabUyu prati tUri, 
parisaraalanni parvamulugaa; 
navya kaavyaalanu velayiMchunu;


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


1 వ్యాఖ్య:

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

మీరు చిత్రాలు అన్నీ చాలా బాగా వేసారండి .

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...