1, మే 2011, ఆదివారం

పువ్వు ( బొమ్మ)
మధువు తేరులపైన ; 
పారిజాతము పూవు అరుదెంచెను; 
తాను,విరబూయు ప్రతి తూరి, 
పరిసరాలన్ని పర్వములుగా; 
నవ్య కావ్యాలను వెలయించును;


&&&&&@@@@@&&&&& 
&&&&&&@@@@@&&&&&
      
        puvvu (bomma) 


madhuvu tErulapaina ; 
paarijaatamu pUvu   
arudeMchenu; 
taanu virabUyu prati tUri, 
parisaraalanni parvamulugaa; 
navya kaavyaalanu velayiMchunu;


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


1 comments:

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

మీరు చిత్రాలు అన్నీ చాలా బాగా వేసారండి .