16, ఆగస్టు 2010, సోమవారం

పక్షి ప్రేమికుడు Allan Octavian Hume

అలెన్ ఆక్టేవియన్ హ్యూం (1829-1912);
"The Father of Indian Ornithology";
"the Pope of Indian ornithology."[2]గా కీర్తి పొందిన వ్యక్తి.

1849 నుండీ బ్రిటీష్ పాలిత ఇండియాలో ఉద్యోగాలు చేసాడు.
మెడిసిన్ చదివిన ఎల్లెన్ ఐ.పి.ఎస్.అధికారిగా పనిచేసాడు.
1857లో సిపాయి మ్యూటినీ ఆతడు నివసిస్తూన్న ఎటావా కు దగ్గరలోనే జరిగింది.
"భారతీయులను విద్యావంతులుగా మార్చితే, తిరుగుబాట్లు ఉండవని" అతడి అభిప్రాయం.

1859 లో ఇండియన్ స్టూడెంట్సుకు స్కాలర్ షిప్ లను ప్రవేశ పెట్టిన ఘనత ఆతనిదే!
అలాగే 181 స్కూళ్ళను బాల నేరస్థుల కోసం ఏర్పరిచాడు కూడా!
Juvenile Homesకు నాంది పలికాడు Allan Octavian Hume.

1882 వరకు British Indiaలో వివిధ పదవుల్లో పనిచేసిన హ్యూం,
ముఖ్యంగా పక్షి ప్రేమికుడు.
ఆసియాలోనే మొదటి పక్షి శాస్త్రాన్నినిర్మించాడని చెప్పవచ్చును.
పాతిక సంవత్సరాలలో భారతదేశములోని పక్షుల వివరాలను సేకరించడానికై,
తన స్వంత సంపాదన నుండి వేల డబ్బును ఖర్చు పెట్టాడు.
India, Sri Lanka, Burma దేశాలలో -
క్రీడా పక్షుల గురించి చేసిన పరిశోధనలు అమూల్యమైనవి.
65 వేల bird feathers, nests, 19 వేల గుడ్లను సేకరించాడు.
ఈ బృహత్కార్యం కోసం మనుషులను నియమించి,
తన ఆదాయం నుండి అనేక పౌండ్లు వెచ్చించాడు.
ఇండియాలోని ప్రథమ ప్రకృతి విజ్ఞాన సంబంధమైన పత్రిక,
అతని ( 1872 లో )"The Stray Feathers"అని చెప్ప వచ్చును.
1873 లో "Nests and Eggs of Indian Birds",
1879 లో The Game Birds of India"మున్నగు గ్రంధాలను వెలువరించాడు.
అలెన్ హ్యూం సేకరణలను సింలాలో
"Rothney Casle"ను నిర్మించుకుని భద్రపరచాడు.
ఐతే ఆతని కృషికి విఘాతం కలిగింది. 1884 లో కొందరు మత్సరగ్రస్తులు,
అసూయతో Shimla లోని అతని స్వప్న సౌధాన్ని దోచుకున్నారు.
కొన్ని సేకరణలు వర్షపాతాల వలన దెబ్బతిన్నాయి.
82 వేల పక్షులలో, కొసకు 76 వేల విహంగాలు మాత్రమే మిగిలాయి.
ఎంతో మనోవేదన పడిన హ్యూం
తతిమ్మా సేకరణలను ""British Museum"కు అప్పజెప్పాడు.
అలెన్ ఆక్టేవియస్ హ్యూం - భారతీయ భోజన రుచులను ఎంతో ఇష్టపడేవాడు.
హ్యూం బైబిల్ ని, అలాగే భగవద్గీతను కూడా శ్రద్ధా భక్తులతో ఇష్టంగా చదివేవాడు.
భారతీయులకు ఆప్యాయమైన స్నేహితులు.
ఎందరో ప్రముఖ భారతీయ స్వాతంత్ర్య ఆకాంక్షావాదులు బాలగంగాధర
తిలక్, గోపాలకృష్ణ గోఖలే, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ, దాదా
భాయ్ నౌరోజీ, ఫిరోజ్ షా మెహతా మున్నగు వారు ఆతని ఆప్తమిత్ర
వర్గంలో ఉన్నారు.

Share My Feelings


By kadambari piduri,
Aug 1 2010 7:11PM

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...