2, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

పచ్చని పైరులపై పొలాల చిత్ర కర్షకములు

                                                         
ఈ విశాల సస్య కేదారాల బొమ్మల చిత్రములు                                                                                      
చూడ కనులకింపు , 
ఈ జపాన్ దేశ రైతుల సుక్షేత్ర సౌందర్య భరిత paintings.giant crop murals  
(Link 1, Akhilavanitha.blog)
ఇలాటి the rice paddy art venues ;spectacular giant crop murals  
చిత్రలేఖన, శిల్ప కళాదులు విస్తృత పరిధిలో వ్యాపిస్తూ, 
"కళాజగత్తుకు ఆకాశమే హద్దు"- అని నిరూపిస్తున్నాయి కదూ!

                                          multi-colored rice paddy art  (link 2)


crop art, which is Inakadate's 16th work since 1993, 
features giant images of Daikoku (god of wealth) and 
Ebisu (god of fishers and merchants) 
alongside the corporate logo for sponsor Japan Airlines (JAL). 
Here are a few photos of the rice paddy 
taken in June from the 6th-floor roof of the adjacent town hall.


Japan Airlines (JAL) (link 3)


2 కామెంట్‌లు:

కమనీయం చెప్పారు...

really wonderful!thanks for publishing.

Anil Piduri చెప్పారు...

Thank you,
(శుక్రవారం 2 సెప్టెంబర్ 2011
పచ్చని పైరులపై పొలాల చిత్ర కర్షకములు:
Japan)

kadamabari
;

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...