16, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

గిలేష్ణలో కార్కు తయారీనా చిన్నప్పుడు, ఇప్పటికీ సీసాలకు బెండు మూతలు /cork
ముఖ్యంగా పతి గాని పతి, అదేనండీ,
హోమియోపతి సీసాల మూతలు వింతగా ఉండేవి.
మెత్తగా ఉండి నీళ్ళ పైన తేలేవి, బెండు ముక్కల్లాగా.
ఇదివరకు వైను సీసాలకూ,చాంపైన్ మూతలుగానూ,
ఎక్కువగా మందుల సీసాలకూ CORK వాడుక ఉండేది
అవి వేటితో తయారు చేసారో?, అని అనుకునేదాన్ని.
మన గిలేష్ణ లో అనుకోకుండా ఈ పాయింటు దొరికింది.
(google + = Search / అన్వేషణ = గిలేష్ణ)
మరి, ఇదిగో ఆ విపుల సారీ! క్లుప్త వ్యాసము.

కార్కు తయారీ
-----------------
ఇవి స్పెయిన్, పోర్చుగల్ లలో అధికంగా ఉనాయి.
ఇండియాలోనూ, అమెరికా లోనూ మితంగా ఉన్నాయి.
ఓకు చెట్లు వంద సంవత్స
రాలు జీవిస్తాయి.
వీని కాండాల మందం ఒక మీటరు వరకూ ఉంటుంది.
ఓక్ చెట్లు 6 నుండి 12 మీటర్లు ఎత్తు పెరుగుతాయి.
20 ఏళ్ళ చెట్ల నుండి బెరడు లభ్యము.
బెరడు వలచినప్పటికీ, చెట్టుకు ఏ హానీ జరగదు.
ఈ బెరడు యొక్క అంతర్ పొరల నుండి కార్కులను తయారు చేస్తారు.
19 వ శతాబ్ది నుండీ కార్కుల ఉపయోగం
ప్రజలకు బాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వీని వలన అనేక ఉపయోగాలు .
@) గతంలో మందుల సీసాల బిరడాలకు వాడే మూతలకు
కార్కు లు ప్రధానమని అందరికీ తెలుసు.
@)”life savers” ను వీని నుండి చేస్తారు.
ఈత కొట్టే వారి పరికరము ఈ లైఫ్ సేవర్సు.
@)ఆటో మొబైల్ గాస్కెట్సు కొరకు కార్కు ఉపయోగించ బడుతున్నది.
@) సౌండు ప్రూఫు గదులు మోడర్న్ టైములలో విరివిగా నిర్మించ బడుతున్నాయి.
T.V. studio లలో ఇలాటి sound proof rooms ఉంటాయి.
ఇల్లాగ శబ్ద కవచంగా “కార్కు “ బహు ప్రయోజనకారి.
@) సీలు చేసే సాధనమిది.
pipes ల రంధ్రాలను మూయడాన్నికి వాడుతారు.
కార్కును చూర్ణంగా, పొడిగా చేసి దానిలో gum ను మిళితం చేస్తారు.
అలాగ జిగురుతో కలిపిన కార్కు పొడి, బెజ్జాలను సీలు చేసేందుకు వినియోగిస్తారు.
@) ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ గా కార్కు బహుళ దాయిని.
refridjirators లో వాడుతారు. store roomsలలో,
గిడ్డంగుల్లో కార్కును insulation material
గా వాడబడుతూన్నది.

అన్నట్టు ఈ పేరుతో మొదలైన తెలుగు సినిమాను మీరందరూ చూసే ఉంటారు,
ఆ చలన చిత్ర నామము "బెండు అప్పారావు".
అఫ్ కోర్స్! కార్కుకూ, అల్లరి నరేష్ పాత్రకూ లింకు ఏమీ లేదనుకోండి
(పై essay కూ, ఈ మూవీ sentence మేటరుకూ మల్లేనే!

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...