19, డిసెంబర్ 2010, ఆదివారం

Baby Buddha రూపంలోని పళ్ళుపతాక శీర్షిక
చైనాలో , హెబియా అనే గ్రామంలో గావ్ జియంఝంగ్
(Gao Xianzhang,
a Chinese farmer in Hebia, Northern China ) అనే రైతు
వింత ఆకారంలో ఉన్న పియర్స్ పళ్ళను ఉత్పత్తి చేయగలిగాడు .
అతని 6 సంవత్సరాల నిరంతర కృషి ఫలితమే
ఈ ముద్దులొలికే బుద్ధుని రూపంలోని పళ్ళు.
బాల బుద్ధుని (Baby Buddha shaped pears.) ఆకారంలో ఉన్న
ఆ ఫలములు (funky-shaped fruit)
ప్రపంచ విపణి వీధులలో, వ్యాపార, కర్షక వర్గాలలో
పతాక శీర్షికలను అలంకరించిన సంచలన వార్త ఐనది.

Baby Buddha shaped pears ;;;;;
_______________

ఈ కింది అభిప్రాయాన్ని గమనించండి,
మీ స్పందన ఏమిటి?

I understand that my comments that
the attitudes of Buddhist "converts"
to representations of the Buddha
differs significantly to attitudes of
Buddhists from traditional Buddhist
Countries generated complaints
(presumably from western converts).

I made a very valid point.
My wife is Thai and Buddhist -
She takes great exception to images of the Buddah
used in non religious / non spiritual ways.
Clearly Western "converts"
do NOT have the same values and /
or sensitivity to this and are
NOT representative of the majority of Buddhists
i.e. People from Traditional Buddhist countries...
THailand, Vietnam, Burma, etc.

I was making a valid point -
The representation of the Buddha in this way
(as a soft fruit for commercial sale)
IS offensive to millions of traditional Buddhists -
I got pilloried for that...
why not ask a Bikkhu (Buddhist monk),
or ask some Thai's, Vietnamese, what they think ?)...

Or as usual is it just Western liberal opinion that is valid ?
- Nick, London, UK, 13/9/2009 19:16

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...