14, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

పెన్సిల్ సిత్రాలు


"I am God’s pencil.
A tiny bit of pencil with
which he writes what he likes.
God writes through us,
and however imperfect instruments we may be,
he writes beautifully."
_ Mother Teresa in
"My Life for the Poor"
ఈ అందమైన ప్రబోధాత్మక వాక్కులు చెప్పిన
మహనీయులు ఎవరో మీకు తెలుసా?
ఔను, ఆ స్త్రీ మూర్తి "జనని థెరీసా".
మదర్ థెరెసా గురించి పరిచయం చేయడమంటే,
సూర్యుని దివిటీ వేసి చూపడమే కదా!

And now, see and enjoy the Modern pencil sculpture.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...