4, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

మీ ఆగమనం


లాలిత్య వర్షిణి!
నవ లాసినీ!
మీ ఆగమనం
మీ చరణ ముద్రలు
వర్ణ భరితమ్ములు

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...