18, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

ఆలుమగలు!


పండుగ సందర్భంగా ఇదిగో ఒక మంచి చమత్కార పాట. 
పల్లెవాసులు వారు, 
ఇతిహాసములలోని పాత్రలను తమవిగా చేసుకునే చనువు తీసుకోవడము 
లుమగల మధ్య సంభవించే చిలిపి తగాదాలను  నేరుగా
సాక్షాత్తూ ఆ సీతా రామచంద్రులకే ఆపాదించేసారు. 
చూడండి,చదవండి:


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! 

వాళ్ళ అందమైన సొంత హక్కు, 
ఇలాంటి అద్భుత జానపద గేయా ఆణి ముత్యాలను 
మన తెలుగు అక్ష్ర కడలిలో ప్రభవిల్లేలా చేసినవి.
పఠితల పెదవులపైన ముసిముసి నగవులను విరబూయిస్తూన్న 
అలాంటి పల్లె పదము ఇదిగో! మరి! 
హాస్య డోలలలో ఊగాలి మన మనసులు!


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! 

By Vishakha Devi Dasi


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! 


ముత్యాల పగడాలు అమ్మొచ్చినాయి;  
రత్న, మరకతాలు  ఉయ్యాలో! ఉయ్యాలో!  
కొంటనని సీతమ్మ కొంగొడ్డినాది; 
వద్దనుచు రామయ్య గద్దించినాడు 
;                ఉయ్యాలో!  ఉయ్యాలో!  

అలిగి వెళ్ళిపోయి మా జానకి, 
బుంగమూతిని పెట్టి అరక కడ పండింది ;
దొప్పల్ల పూలన్ని గుప్పించి పోసేసి,
 అమ్మను లేపండీ,  సహన శీలుల్లార! 

@) గుప్పినా లేవదూ గురజాల బంతి - 
;                          ఉయ్యాలో! ఉయ్యాలో! 
సానపై గంధాలు; చల్లి లేపండి -  
            సౌభాగ్యవతులార!
 @):         చల్లినా లేవదే సరసిజాక్షీ సీత - 
:                            ఉయ్యాలో! ఉయ్యాలో! 

@) విసనకర్రల తోటి విసిరీ లేపండీ - 
    ముత్తైదులార! నచ్చ జెప్పండి!

@) విసిరినా లేవదే విరజాజి మొగ్గ - 
      అవనిజకు అలుకలు ఔర!  విడ్డూరమే! 
      కౌసల్య, కైకేయి లేపినా లేవదూ - 
     సుమ్మిత్ర దశరధులు  పిలిచినా పలుకదూ;                                    

ఆడుబిడ్డ శాంత వచ్చి వేడినకూడ , 
పట్టు వదలా లేదు; మా ముద్దు పూబోణి!            
మరిది లక్ష్మణస్వామి, యారాలు ఊర్మిళ - 
శ్రుతకీర్తి, మాండవి; వేడుకోలులు - 
సుతరాము - అక్కరకు రానె లేదాయె - 
\                           ఉయ్యాలో! ఉయ్యాలో! 
ముసుగు దన్ని మోము చూపదు మైధిలి;  
ససేమిరా; మర్యాద  పాటించనే లేదు!!!!!!
అయ్య! రామయ్య! ఇంక నీదే వంతు; 
పంతాలు వీడి; ఒక మెట్టు దిగి రమ్ము!

ఆమైన రామయ్య గదిలోకి అడుగిడెను - 
నీల మోహన మెరుపు దూసుకొచ్చిందంట!

సాక్షాత్తు తన భర్త శ్రీరామ చంద్రులు - 
వెన్ను నిమిరీ లేపె వనజాక్షిని;

ముసి ముసిగ నవ్వుతూ ఓరగా చూసేను; 
మూసిన దుప్పటిని తొలగించి ముదిత 
పకపకా నవ్వుతూ, పరుపుల్లు దిగినాది - 
ముసిరిన ముంగురులు సవరించుకున్నాది;  
సీతాదేవి;

చిలుకోలె సీతమ్మ "గడి" - లోకి వెళ్ళింది - 
సొమ్ములెన్నో కొనెను సంబరముగాను 
చంద్ర కళ సీతమ్మ, రఘు రాము ప్రియ పత్ని - 
పచ్చనీ గాధలు రామచిలుకమ్మల రమ్య గానాలు!

(“బతుకమ్మ! బతుకమ్మ! ఉయ్యాలో! -
    బతుకమ్మ పాటలలో ఒక ముచ్చట


                                             (సేకరణ: కాదంబరి)  


********************************************;
aaaaaa a aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa 

2 వ్యాఖ్యలు:

veenaa lahari చెప్పారు...

chalaa baavundandi good collection

kadambari చెప్పారు...

Thank you, veena Lahariijii!
abut your appreciation,
about my essay.

(గురువారం 18 అక్టోబర్ 2012
ఆలుమగలు!)

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...