11, జులై 2017, మంగళవారం

దీపావళి సామెతలు

1. దీపావళి కి దివ్వె అంత పొట్ట ;
2. దీపావళికి దీపమంత చలి ;
3. దీపావళికి వర్షాలు ద్వీపాంతరాలు దాటుతవి 
4. దిబ్బు దిబ్బు దీపావళి, మళ్ళీ వచ్చె నాగుల చవితి ;
=
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
; deepaawaLi saametalu ;-
1. deepaawaLi ki diwwe amta poTTa ;
2. deepaawaLiki deepamamta cali ;
3. deepaawaLiki warshaalu dweepaamtaraalu daaTutawi ;
4. dibbu dibbu deepaawaLi, maLLI wacce naagula cawiti ; 
;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',
"ఉత్తమః క్లేశ విక్షోభం క్షమః సోఢుం న హీతరః ;
మణిరేవ మహా శాణ ఘర్షణం న తు మృత్కణః ." =
ప్రతి పదార్ధం :-
కష్టాల వల్ల కలిగే క్షోభకి ఉత్తముడు మాత్రమే తట్టుకోగలడు . 

సాన మీద ఒరపును మాణిక్యమే 
సహించ గలదు గాని, మట్టి బెడ్డ సహించ గలదా?  **************************************;
ప్రయత్నం ;-
"ఉద్యోగినం పురుష సింహ ముపైతి లక్ష్మీః |
దైవేన దేయమితి కా పురుషా వదంతి |
దైవం నిహత్య కురు పౌరుష మాత్మ శక్త్యా |
యత్నే కృతే యది న సిధ్యతి కో ~ త్ర దోషః ||"

==========================================,

సదా ప్రయత్నము,(ఉద్యోగము చేయుట) చేసే వాని వద్దకు 
లక్ష్మి , సిరి వచ్చి చేరును.
తెలివి తక్కువ వాళ్ళు "దైవమే అంతా ఇస్తుంది" అని పలుకుతారు.
దైవమును ఉపేక్షించి ,
నీ ఆత్మ బలముతో పురుష యత్నమును కొన సాగించు. 
"ప్రయత్నము చేసినప్పటికీ ,ఫల సిద్ధి లభించకున్నచో, నీ తప్పు ఏమీ ఉండదు.
;; *************************************,
;
పౌరాణిక సామెతలు, proverbs - 2 +  ; 

పౌరాణిక సామెతలు, నానుడులు, చాటువులు ;
లోకోక్తి , ఔచిత్యము  [ link ]

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...