10, జనవరి 2012, మంగళవారం

శ్రీరామ రాజ్యము జయము! జయము!


మన భారతదేశములో వెలువడిన 
అనేక ఇతిహాసములలో  “శ్రీ మద్రామాయణము” ప్రధమ స్థానము పొందినది.   
“మహా భారతము”(/= “జయమ్”),
"శ్రీమద్ మహా భాగవతము”, 
ఉపనిషత్తుల, పురాణములు, 
అనేక గాథలుగా జన బాహుళ్యములో విస్తృత వ్యాప్తిలో ఉన్నవి. 
సంఘములోని మనుష్యుల వ్యక్తిత్వములను తీర్చిదిద్దడంలో 
వీని ప్రభావము ఎనలేనిది.
సమాజములో నీతి నియమాలను గాఢముగా నిలిపి ఉంచగలిగిన 
ఈ గ్రంధాలు ఆరాధనీయాలు అవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 
రామాయణ ఇతిహాసము , మరల మరల సినిమాలుగా 
నిర్మించబడి, ప్రేక్షకులకు ఆహ్లాదము కలిగిస్తూనే ఉన్నది కదా!  
మన దేశములో రచించబడిన వేలాది రామాయణములలో 
కొన్నిటి నామావళిని తెలుసుకుందామా?;

సంపూర్ణ రామాయణములు :- 


వాల్మీకి రామాయణము
అద్భుత రామాయణము
ఆద్యాత్మిక రామాయణము
వశిష్ఠ రామాయణము ;
ఉత్తర రామాయణము ; 
విచిత్ర రామాయణము 
శతకంఠ రామాయణము         
గోనబుద్ధారెడ్డి: ద్విపద రామాయణము;
లేపాక్షి రామాయణము ; 
బొమ్మలాట రామాయణము 
ఆంధ్ర  వాల్మీకి రామాయణము ; 
ధర్మ సార  రామాయణము;
ఎర్రాప్రెగడ రామాయణము ;  
మొల్ల రామాయణము ; 
భాస్కర రామాయణము ; 
రామాభ్యుదయ రామాయణము ; 
రఘునాధ నాయక రామాయణము ; 
శారదా రామాయణము ; 
గోపీనాథ రామాయణము ;
శ్రీ పట్టాభిరామ రామాయణము ; 
కబీరుదాస రామాయణము ; 
శ్రీరామచంద్రోపాఖ్యాన రామాయణము ;
తాళపాక అన్నమాచార్య రామాయణము ;  
శ్రీ త్యాగరాజ విరచిత గాన రామాయణము ; 
తరిగొండ వెంకమాంబ రామాయణము ; 
కట్టా వరదరాజయ్య రామాయణము ; 
శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ  - “శ్రీ రామాయణ కల్ప వృక్షము;”
చర్ల గణపతిశాస్త్రి; గణపతి రామాయణము;
వావిలాల రామాయణము ;


శ్రీరామ రాజ్యము జయము! జయము! (Link: Web, ForKids)
Published On Wednesday, December 14, 2011 
By ADMIN. Under: విజ్ఞానం, వ్యాసాలు.   
రచన : కాదంబరి పిడూరి

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...