5, మే 2011, గురువారం

చిత్తాబ్జ ఖానుడు ఎవరు?కాకతీయ రాజుల కాలంలో ఓరుగల్లు ఎంతో వైభవంతో విలసిల్లినది.
మార్కో పోలో “great abundance of all necessaries of life.”అన్నాడు.

"ఓరుగల్లు కోట"లో షితాబ్ ఖాన్ దివానే ఆమ్ (= దర్బారు),  
షితాబ్ ఖాన్ చబూతరా (= వేదిక );ఖుష్ మహల్ లు ,కీర్తి తోరణములు
16 వ శతాబ్దం నాటి శిల్ప కళాకారుల నైపుణ్యానికి నిదర్శనాలు.


Kush Mahal stands out amidst ornate pillars ,
tall toranas that fill the old settlement

అచ్చట కొన్ని కట్టడాలు local governor, Shitab Khan మంచి కళాభిరుచికి నిలువుటద్దాలు.
"ఓరుగల్లు కోట"లో షితాబ్ ఖాన్ దివానే ఆమ్ (= దర్బారు),  షితాబ్ ఖాన్ చబూతరా (= వేదిక );

 Chitapu Khan - ఈ పేరును బట్టి - అతడు ఎవరు? - 
 అనే ప్రశ్న చరిత్ర కారులను ఆలోచనలను రేకెత్తించింది.
"గోల్కొండ సీమ కావ్యాలు"లో - "చిత్తాబ్జ ఖానుడు......"
అంటూ పరిణామ పదం చోటు చేసుకున్నది.
దానిని పరిశోధించిన వారు " శ్రీ ఆదిరాజు వీరభద్ర రావు".
ఒక వీరుని పేరు "సీతడు , సీతాపతి రాజు".
ఆతని బిరుదులు షితాబ్ ఖాన్. అవి -
అని ఆదిరాజు వీరభాద్ర రావు పరిశీలనలతో వెలుగులోకి, 
అనేక అంశాలు వచ్చాయి.
ఆదిరాజు వీరభాద్ర రావు ;(Adi raju virabharda rav)
దెందుకూరులో 1887 లో జన్మించినారు. 
తెలంగాణా చరిత్ర, సాహిత్యాలను గురించి 
వీరు చేసిన కృషి అమూల్యమైనది


Link 1 
Link 2 

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...