25, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

నమస్సుమాంజలి

            ;;;;;;;;;
            ;;;;;;;;;
 సత్య సాయి బాబాకు అశ్రుపూరిత నివాళి.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...