29, మార్చి 2010, సోమవారం

ముళ్ళమూడు సాంప్రదాయము

నవ రాత్రి కీర్తనలు :::::
______________

1.దేవి జగజ్జనని – శంకరాభరణం – ఆది
2.పాహి మాం శ్రీ వాగీశ్వరి – కల్యాణి – ఆది
3.దేవి పావనే – సావేరి – ఆది
4.భారతి మామవ – తోడి – ఆది
5.జనని మామవ – భైరవి – త్రిపుట
6.సరోరుహాసనజాయే – పంతువరాళి – ఆది
7.జనని పాహి – షుద్ధ సావేరి – త్రిపుట
8.పాహి జనని – నాటకురంజి – త్రిపుట
9.పాహి పర్వత నందిని – ఆరభి – ఆది

"ముళ్ళమూడు సాంప్రదాయము"(Mullamudu tradition) కేరళ లో నెలకొన్న అపురూప సంగీత సాంప్రదాయము. లలిత కళా పోషకులు, స్వయంగా కీర్తనలను రచించిన మహారాజా స్వాతి తిరుణాళ్ ఆస్థాన రీతిగా ఈ స్వర విధానము పరిఢవిల్లినది.

మహారాజు స్వాతి తిరునాళ్ రాజ కవి. ఆయన గొప్ప సంగీత రస పిపాసి. పద్మనాభ స్వామి కోవెల వద్ద "పాలక్కాడ్ పరమేశ్వర భాగవతార్" (Palakkad Paramesvara Bhagavatar ) భక్తి పరవశులై గానం చేస్తూన్నాడు. తిరునాళ్ ప్రభువు ఆ గళ మాధుర్యమునకు మంత్ర ముగ్ధులైనారు. తక్షణమే ఆతనికి తన రాజాస్థాన గాయక పదవిని ఇచ్చారు.

రాజమహల్ దగ్గరలోనే "ముళ్ళమూడు"లో ఆ గాయకునికి గృహం కట్టించి ఇచ్చారు.పరమేశ్వర భాగవతార్ ఆనువంశీకులు ఉత్సవములు, నవరాత్రులు పర్వ దినములలో - స్వాతి తిరుణాళ్ చక్రవర్తి కీర్తనలను పాడసాగారు. అప్పటి నుండీ వారు నెలకొల్పిన గాన ఆచారమే "ముళ్ళమూడు సాంప్రదాయము"(Mullamudu tradition ) అని పేరొందినది.

ఈనాడు అతి కొద్దిమంది, వేళ్ళపై లెక్కించేటంత మంది మాత్రమే ఈ గాన సాంప్రదాయంను అనుసరిస్తూ కొనసాగుతూన్నారు.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

స్వాతి తిరుణాళ్ కృతి ;;; పాహి పర్వతనందిని

_________________________________

పాహి పర్వత నందిని

రాగం: ఆరభి

29 ధీర శంకరాభరణం; జన్య

A: S R2 M1 P D2 S

av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

తాళం: ఆది

కంపోజర్: స్వాతి తిరుణాళ్ ;

భాష ; సంన్స్కృతం ;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


(పల్లవి) ::::::::

________

పాహి పర్వత నందిని! మా మయి పార్వణేందు సమ వదనే ||పాహి ||

(అనుపల్లవి) :::::::::

వాహినీ తట నివాసిని కేసరి-వాహనే దితిజాళి వితరణే ||పాహి ||

[చరణం - 1 ];;;;;

జంభ వైరి ముఖనతే కరి-కుంభ భీవా కుశ వినతే వర-

శంభు లలాట విలోచన పావక-సంభవే సమధిక వసనే ||పాహి||

చరణం 2 ;;;;;;;;;

---------------

కంజ దళ నిభ లోచనే మధు-మంజుతర మృదు భాషణే మద-

కుంజర నాయక మృదు గతి మంజిమ-భంజనా చణ మందర గమనే ||పాహి||

(చరణం 3 ) :::::::

_______

చంచ దళి లలితాంగే తిల-కాంచిద శశి ధర కలానికే నట-

వంచినృపాలక వంశ శుభోదయ - సంచయైక కృతి సతత గుణ్నికే ||పాహి||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

svaati tiruNAL kRti ;;; paahi parvatanandini

________________________________________

paahi parvata nandini

raagam: aarabi

29 dheera SankaraabharaNam; janya

A: S R2 M1 P D2 S

av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S #

taaLam: aadi

kaMpOjar: swaati tiruNaaL ;

bhaasha ; saMnskRtam ;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(pallavi) ::::::::

_____________

pAhi parvata nandini! mA mayi pArvaNEndu sama vadanE ||pAhi ||

(anupallavi) :::::::::

vAhinI taTa nivAsini kEsari-vAhanE ditijALi vitaraNE ||pAhi ||

[charaNam - 1 ];;;;;

jambha vairi mukhanatE kari-kumbha bhIvA kuSa vinatE vara-

Sambhu lalATa vilOcana pAvaka-sambhavE samadhika vasanE ||pAhi||

charaNam 2 ;;;;;;;;;

---------------

kanja daLa nibha lOcanE madhu-manjutara mRdu bhAshaNE mada-

kunjara nAyaka mRdu gati manjima-bhanjanA caNa mandara gamanE ||pAhi||

(caraNam 3 ) :::::::

_______

canca daLi lalitAngE tila-kAncida SaSi dhara kalAnikE naTa-

vancinRpAlaka vaMSa SubhOdaya - sancayaika kRti satata guNnikE ||pAhi||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Share My Feelings

ముళ్ళమూడు సాంప్రదాయము

By kadambari piduri, Mar 9 2010 6:07AM
Share

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Nice to know this

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Nice dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...