3, మార్చి 2010, బుధవారం

బ్రిటీషు తీరు ( 1911 lO )Barrie “ అండమాను జైలుకు అధికారి.”
" రూలంటే రూలేమరి. ”రూల్సును స్ట్రిక్టుగా ఫాలో అయ్యె రకం మనిషి.

స్వాతంత్ర్యము కోసం పోరాటం సలిపిన వేలాది మంది
అండమాను దీవుల జైళ్ళలో మగ్గుతూ ఉండే వారు.

వీరసావర్కారు సోదరులు కూడా ఆ చెరసాలకు చేర్చ బడ్డారు.
తాత్యారావు, బాబారావులు వీరసావర్కారు యొక్క అన్న దమ్ములు.

తాత్యారావు బారిష్టరు చదువుకై ఇంగ్లండు వెళ్ళడానికి బొంబాయి హార్బరులో నిలుచున్నాడు.
అంతకు మునుపు నుండే తాత్యారావు
భారతమాత శృంఖలాలను తెగగొట్టే కార్యక్రమాలలో పాల్గొని ఉన్నాడు.
అందువలన, మాటు వేసిన బ్రిటీషు పోలీసులు ఆతనిని బంధించారు.

అలాగే బొంబాయ్ ఓడ రేవులో
1906 సంవత్సరములో ఆ సోదరులు విడిపోవాల్సి వచ్చింది.

అటు పిమ్మట 1911 సంవత్సరంలో
తాత్యారావు తన తమ్ముణ్ణి అండమాను జైలు బార్రక్సు లో చూసాడు.

ముప్పిరిగొన్న ఆనందంతో “ తాత్యా! నువ్వేనా ఇక్కడ? ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు?”
అన్నయ్య జవాబు ఇచ్చేలోగానే, పోలీసులు అతడిని బరబరా ఈడ్చుకుని వెళ్ళారు.

బాబారావు ఒక ఉత్తరాన్ని రహస్యంగా రాసి, అష్టకష్టాల మీద పంప గలిగాడు.
కానీ, ఆ లేఖకు సమాధానం రాసి, సోదరునికి పంప లేక పోయాడు.

*********************************************

సెల్యులరు జైలు గదులలో సకల యాతనలను అనుభవిస్తూ ఉండే వాళ్ళు.
ఆ ఖైదీలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు మృగ్యము.
ఒక రోజు నాల్గవ అంతస్థులోనికి ఒక పెద్ద నాగ సర్పము వచ్చింది.
అందరిలో కంగారు, ఒకటే అలజడీ.
బాబారావు (అసలు పేరు గణేష్ బాబు) ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా,
ఆ వాచ్ టవరును ఎక్కేశాడు. అక్కడి పామును చంపాడు.
అందరూ గణేష్ బాబును మెచ్చుకున్నారు;

“మన బాబా పామును మట్టు బెట్టాడు.” అంటూ barrie బార్రికి చెప్పారు.
‘పై అధికారి బాబా రావును మెచ్చుకుని, ఆతని జైలు శిక్షను తగ్గిస్తాడు.”
అని ఆశించారు.

కానీ విచిత్రంగా , మిష్టర్ బ్యారీకి పట్ట నలవి కానంత కోపం వచ్చింది.
“వాచ్ టవరు మీదికి, మీ గదులను విడిచి రాకూడదు;
కాబట్టి నీ పనిష్మెంటును విధిస్తున్నాను.”
అంటూ శిక్షా కాలాన్ని మరింత పెంచాడు,
యావన్మందీ విస్తుబోయేలా !!!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Share My Feelings

బ్రిటీషు తీరు ;

By kadambari piduri, Dec 28 2009 1:55PM

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...