29, ఆగస్టు 2009, శనివారం

గుండె-గుప్పెడు అటుకులు ( aavakaaya.com )

పువ్వాడ శేషగిరిరావు గారు విజయవాడలో ఉన్నారు.
బెజవాడలోని , S.K.P.V.V.school లో టీచరుగా పని చేస్తున్నారు.
ఆ ఉన్నత పాఠశాలకు "విద్యా ప్రమాణాల తనిఖీ" జరగబోతున్నది.
పేరయ్యశాస్త్రి గారు ఇనస్పెక్షను డ్యూటీ చేయడానికి వచ్చారు.
"మీ సైన్సు పుస్తకములను తెఱిచి చూడండి."విద్యార్ధులను అడిగారు పువ్వాడ.
"అందులో గుండె బొమ్మ ఏ రూపంలో, ఎలా ఉన్నదీ చెప్పండి." అని అడిగారు. పిల్లలు జవాబు ఇచ్చిన తర్వాత, కొనసాగిస్తూ, తన పాఠాన్ని ఇలాగ వివరణాత్మకంగా నుడివారు పువ్వాడ.
"శ్రీ కృష్ణ పరమత్మకు కుచేలుడు గుప్పెడు అటుకులను బహుమానంగా ఇచ్చాడు. అంటే సుదాముడు అనబడే ఆ కుచేలుడు, పిడికిలి ఆకారములో ఉన్న హృదయాన్నే తన బాల్య మిత్రునికి అర్పించాడు - అన్నమాట."
ఈ వివరణాత్మక స్పర్శకు పేరయ్యశాస్త్రి ముగ్ధులు అయ్యారు అని వేరే చెప్పనవసరము లేదు కదా !

kadambari piduri

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...