27, సెప్టెంబర్ 2014, శనివారం

అద్భుత మలయాళ lullaby "Omanathinkal kidavo)"


"లైఫ్ ఆఫ్ పయ్" (Life of Pai) అవార్డులపంటలను పండించి, అంతర్జాతీయ ఆంగ్ల భాషా 'చలనచిత్రం-'. 
ఈ చిత్రంలోని జోలపాట 2013లో వార్తాపత్రికల ముఖ్యశీర్షిక అయినది.

అలప్పుఝ జిల్లాలోని చేర్తాల లో; నడువిలె గ్రామమున తంపి ట్రస్ట్ ఉన్నది.  


గాయని, రచయిత్రి జయశ్రీ పైన ఆ ట్రస్ట్ వ్యక్తులనుండి కంప్లైంట్సు వచ్చినవి. కేరళలో ప్రతి గృహమునందు పెద్దల గళములలో కూనిరాగంగా, గానంగా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉన్న మలయాళ గీతం "ఓమనాథికల్ కిదవో" (Omanathinkal kidavo) అది.


జయశ్రీ తమిళరచనతో వెలువడిన ఆ జోలపాట తరతరముల నుండీ జనాదరణ పొందిన 

"ఓమనాథికల్ కిదవో  (Omanathinkal kidavo) లోని మొదటి ఎనిమిది పంక్తులకు అనువాదము.”అని తంపి ట్రస్టు సభ్యులు ఆమెపై  ఆరోపణలని గుప్పించినారు. 
జయశ్రీ 'వారి ఆరోపణలను ఖండించింది. 
ఆమె "నా హృదయం లోతులలో నుండి ఉబికిన భావాలనే రాసాను." అని చెప్పారు.      

ఇంతకీ సంచలనానికి హేతువు ఐన ఆ పాట రచయిత ఎవరు? ఆ లల్లిబీ వివరములు ఏమిటి?


@@@@@

స్వాతి తిరుణాళ్ రామ వర్మ కులశేఖర వంశానికి చెందిన రాజు. స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ ట్రావెన్ కూరు సంస్థాన పాలకుడు (ఏప్రిల్ 1813-డిసెంబర్ 1846) గొప్ప భక్తుడు, స్వాతి నక్షత్రమందు జన్మించిన కారణముగా  "స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ" అని పేరు పెట్టారు. లేకలేక కలిగిన  అపురూప సంతానం అతడు. కేరళను “ఆదర్శ రాజ్యం” గా తీర్చిదిద్ది ప్రజల గుండెల్లో అభిమానస్థానాన్ని ఆర్జించిన సమర్ధ, సత్పరిపాలకుడు స్వాతి తిరునాళ్.   

@@@@@

ఒకరోజు ఉయ్యాలా జంపాల నూపుతూ తల్లి, దాదీలు ఎందరు లాలించినా ఏడుపు  ఆపలేదు పసివాడైన స్వాతి తిరునాళ్. అట్లాంటి ఒకానొక రోజు అద్భుత మలయాళ జోలపాటకు రత్నపీఠిక ఐనది.

ట్రావెన్ కూర్ మహారాజ్ఞి గౌరీ లక్ష్మీబాయి అడిగింది. 
"మాబాబు స్వాతి తిరునాళ్  ఏడుస్తున్నాడు. 
ఏదైనా జోలపాట పాడండి థంపీ!" 
అప్పటికప్పుడు ఆమె కోరిక మేరకు ఒక పాటను ఇరయ్ మాన్ తంపి  చకచకా రాసాడు. 
ఇరైమాన్ తంపి ట్రావెన్ కూర్ ఆస్థానగాయకుడు. 
ఇరయ్ మాన్ తంపి వ్రాసిన ముహూర్తబలం గొప్పది. 
ఆశువుగా ఈ జోలపాట అద్భుత రసగుళికై, అందరి మనసులలో ఆత్మీయత నింపే బంగారు గనియై, సుప్రసిద్ధమైనది.

@@@@@

ఇప్పుడు మలయాళ సుమ సౌరభాలను తెలుగు, ఇంగ్లీషు అక్షర గతులతో తిలకించండి :-

1) Is this sweet babe The bright crescent's moon, or the charming flower of the lotus?

1) మా బుజ్జి పాపాయి, నెలవంక జాబిల్లి కాబోలు: నవ్వుతూన్న నళినపుష్ప మితడేనేమో!  ఔనా?

1) The honey in a flower, or the lustre of the full moon?

2)  పువ్వునుండి ఉప్పొంగే పుప్పొడి ఏమో! మరి, పున్నమి జాబిల్లి జల్లు వెన్నెల కామోసు!

3) A pure coral gem, or the pleasant chatter of parrots?

3) స్వచ్ఛమైన పగడమో, మరి తీపి చిలక పలుకులా!

4) A dancing peacock, or a sweet singing bird?

3) నాట్యాల మయూరమో: మృదు గానాలాడు కోయిలమ్మయో!                     

4) A bouncing young deer, or a bright shining swan?

4) చెంగుచెంగు గంతులేయు చిన్ని లేడిపిల్లయో! మరి, ధవళకాంతులీనేటి మరాళమో!

5) A treasure from God, or the pet parrot in the hands of Isvari? 

5) దైవమ్ము ఒసగినట్టి సంపద నిధియో! పరమేశ్వరి చేతులందు పెంపుడుచిలకో!     

6) The tender leaf of the kalpa tree, or the fruit of my tree of fortune?

6)  పారిజాత కల్పతరువు చిగురాకేనేమో!  మరి ఇంకా, నాదు భాగ్య వృక్షంపు ఫలమేనేమో!

7) A golden casket to enclose the jewel of my love?

7) నా అనురాగాభరణముకు భద్రంపు పేటికయో/ మంజూషము కాబోలును!

8) Nectar in my sight, or a light to dispel darkness?

8) దిష్టి తగలని సుధయో, కారుచీకటికి ప్రభల ప్రమిదయో!        

9) The seed of my climbing fame, or a never-fading bright pearl?

9)  ఎగబ్రాకెడు యశోలతకు విత్తనమేమో! ఎన్నడూ మసకవ్వని ఆణిముత్తెమేనేమో!                        

10) The brilliance of the sun to dispel all the gloom of misery?

10) నేత్రాలను కలక మాన్పు ఉషారుణకాంతి వీడేనో!  

11) The Vedas in a casket, or the melodious vina?

11) వేదాంత సారాంశమా! ఇంకా, వీణా మాధుర్యత ఔనా!      

12) The lovely blossom put forth by the stout branch of my tree of enjoyment?

12) నా సంతోషం గట్టి కొమ్మన విరిసేటి ముద్దుప్రసూనమో!   

13) A cluster of pichaka buds, or sugar-candy sweet on the tongue?

13) కనకాంబరము గుత్తులో! నాల్కపయిని మిఠాయి తీపియో!    

14) The fragrance of musk, the beat of all good?

14) కస్తూరీ పరిమళమో! మంచితనము రాశియో!

15) A breeze laden with the scent of flowers, or the essence of purest gold?

15) పూతావుల తెమ్మెరయో! మేలిమి బంగారమో!

16) A bowl of fresh milk, or of sweet smelling rose-water?

16) తరిపిపాల గిన్నేమో! ఇంకా, పన్నీటి గుబాళింపులో!

17) The field of all virtue, or an abode of all duty?

17) పచ్చన్ని పొలమేమో! సత్ ధర్మక్షేత్రమ్మో!

18) A cup of thirst-quenching cold water, or a sheltering shade?

18) దాహార్తిని తీర్చు చల్లని నీళ్ళో! చల్లని నీడ కాబోలును!

19) A never-failing mallika flower, or my own stored up wealth?

19) ఎన్నటికీ వసివాడని మల్లిక కామోసు, నాదు నిక్షేపమ్మో!

20) The auspicious object of my gaze, or my most precious jewel?

20) నా వీక్షణముల సౌభాగ్యము, నా అమూల్యరత్నమే!

21) A stream of virtuous beauty, or an image of the youthful Krishna?

21) ప్రవాహముల పావనతయే! బాలక్రిష్ణ ప్రతిబింబమే!

22) The bright forehead mark of the goddess Lakshmi?

22) శ్రీ లక్ష్మి దేవి నుదుట మెరయు తిలకమే!

23) Is it, in this beautiful form, an Avatar of Krishna Himself?

23) సాక్షాత్తూ దిగివచ్చిన క్రిష్ణపరమాత్ముడా!

24) Or, by the mercy of Padmanabha, is it the source of my future happiness?

24) పద్మనాభుని కరుణయో! నా భావి అమందానందమే!  
;
malayala lullaby

;

ఇరైమాన్ తంబీ రచన అయిన ఈ పాటను ఇంటింటా కన్నతల్లులు, గృహిణులు ఉయ్యాలలూపుతూ, ముచ్చటగా చేస్తూన్న ఆలాపనల మాధుర్యాలను గాలితెమ్మెరలు సుతిమెత్తగా రసజ్ఞతలను మోసుకుంటూ సాగుతూంటాయి.  నీలాంబరీరాగమున కూర్చబడిన ఈ మమతల మాధుర్యానికి తెలుగున భావవీవన. ఆ లాలిపాట కేరళలోని ఆబాలగోపాలాన్నీ అలరిస్తూ సాహితీశృంగములను అందుకున్నది.

కురంచి రాగమునందు ఆదితాళమున కూర్చబడినది ఆ మలయాళ గీతిక. కచేరీలందు నీలాంబరీ, నవరోజ్ రాగముల బాణీలు కూడా వాడుకలో ఉంటూన్నవి. ఈ లల్లబీ గీతమున సాహిత్యము, సంగీతరచన రెండున్నూ సమపాళ్ళలో కుదిరినవి. అందుచేత ఆ గీతము నర్తకీమణులు, నాట్యకారులు రంగ వేదికపైన అభినయించే అంశములలో ప్రధానమైనది అవుతూన్నది.

@@@@@ 

అద్భుత మలయాళ జోలపాట  (Link - 
eassay- newAwakAya- magazine)
User Rating:  / 4   Member Categories - తెలుసా!
Written by kusuma kumari
Thursday, 11 September 2014 08:59
Hits: 356

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...