18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

పండుగ సంరంభము


పండుగ సంరంభము నేడే!
మహేశపుత్రుడు గౌరీతనయుడు
విఘ్నవినాయక చవితి పర్వము ఈనాడే!||
;
వన్నెల సీతాకోక చిలకలకు
ఆహ్వానములు-అందినవా!
పాలవెల్లులను కట్టగ రండి! ||
;
జామ చెట్టుల గుబురుల నక్కిన
రామ చిలుకలూ! వేగమె రండి!
ఫలములు,పత్రీ తీసుకు రండి! !
;
భక్తి సీమలో తొలి తొలి పూజలు
అందుకునే మన గజాననుడు
విఘ్నేశునికి దండిగ ఇవిగో! అర్చనలు
చెవులను రెండూ పట్టుకునీ
గుప్పెడు గుంజీల్ చాలునట!

*******************************

అందరికీ వినాయక చతుర్ధి శుభాకాంక్షలు!


;


సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...