27, జూన్ 2012, బుధవారం

భక్తపూర్ big tree
భక్తపూర్ దేవాలయాలు ఉన్న ఊరు.
ఈ చిన్న సిటీ నేపాల్ లో ఉన్నది.
ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద చెట్టును ఫొటో ఇది.
నయనానందకరం,
ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఆనందదాయకమీ మహా తరువు. 
Bhaktapur big tree


;;;;;;;;;