25, మార్చి 2012, ఆదివారం

శ్రీ నందన వత్సర అభినందనలు


శ్రీ నందన వత్సర అభినందనలు
బ్లాగు మిత్రులకు, బ్లాగు పాఠకులకు- 
శ్రీ నందన నామ వత్సర అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు.


కొత్త సంవత్సరము; 
సంబంధించిన నా వ్యాస మంజరీ పుష్పములు, లింకులు


లింకులు 1: A: Konamanini
లింకులు: 1: B Newaawakaaya.com

గాంధీజీ గారి పంచాంగం
Written by kadambari piduri   
Saturday, 10 December 2011 12:09


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


శ్రీ నందన నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు


లింకులు 2 A : Forkids, Web Magazine

విక్రమార్కసంవత్ – కేలండర్
Published On Friday, February 10, 2012 
By ADMIN. Under: విజ్ఞానం, వ్యాసాలు.   
  రచన  : కాదంబరి పిదూరి


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

లింకులు 3 A (Akhilavanitha.kom)
లింకులు 3 B (newawakaya) 
సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు; 

Sunday, January 1, 2012


శ్రీ పరశురాముల కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

శ్రీ నందన నామ వత్సర శుభాకాంక్షలు


సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు 
Member Categories - తెలుసా!

Written by kadambari piduri   Sunday, 12 February 2012 14:04
కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి:-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


12 Animals' names

బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు
January 02, 2012 By: జాబిల్లి  (Link, web)
Category: వ్యాసాలు


konamanini.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు. శాక్యముని

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...