1, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

ప్రపంచ దృక్పథాలను మార్చిన 13 ఫొటోలు

అచ్చు యంత్రం రాగానే
వార్తా రంగం
"ఇంతింతై వటుడింతై...." అన్నట్లుగా,
త్రివిక్రమావతార స్వరూపిణి ఐనది.

జర్నలిజం ప్రభావం - అత్యునత శిఖరాలకు ఎగబాకినది.


news, photographyలు కవల పిల్లలుగా ప్రగతి
ని సాధించాయి.
ప్రపంచ పోకడలను మార్చిన 13 ఫొటోలు ఎంపిక చేయ బడినవి.


వాటిలో ( see the LINK ) ;
ఉండటము
ప్రజా స్వామ్య దేశమైన India పౌరులమైన
మన భారతీయులకుమనకు ఎంతో గర్వ కారణము కదా!
ప్రపంచ దృక్పథాలను మార్చిన ఆ 13 ఫొటోలలో కొన్ని ఇక్కడ చూడండి .

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...