23, నవంబర్ 2017, గురువారం

కలికి కామాక్షి పయనం

రదనిక  ;- కలవారి కోడలు కలికి కామాక్షి ; కడుగుచున్నది పప్పు కడవలో పోసి ; 
అప్పుడే వచ్చెను ఆమె పెద్దన్న ; కాళ్ళకు నీళ్ళిచ్చి కన్నీరు నింపె ........
పట్టె మంచము మీద పడుకున్న మామా ;;
మా అన్నలొచ్చారు, మమ్మంపుతారా!? 
నేనెరుగ నేనెరుగ, మీ అత్తనడుగు ;;
ముక్కాలి పీటపై కూర్చున్న అత్త ; 
మా అన్నలొచ్చారు, మమ్మంపుతారా!?  ..............
[రదనిక కూనిరాగం తీస్తూ, సన్నగా పాడుతున్నది]; 
ఇంతలో వాకిలి నుండి వస్తూన్న వ్యక్తి భగీరధుడు]
భగీరధ ;- నమస్కారం బావ గారూ!
చారుదత్తుడు ;- భగీరధా, ఉభయ కుశలోపరి. 
దూతమాంబా! మీ పెద్దన్నయ్య వచ్చారు ....
రదనిక ;- భగీరధయ్య బాబుగారా, దండాలు, 
అమ్మగారూ ..... [లోనికి వెళ్ళింది]
ధూత ;- మజ్జిగ తీర్ధం పుచ్చుకోండి అన్నయ్యా, 
అమ్మ, నాన్నగారు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు - 
అందరూ కులాసా కదా, చిన్ని పెళ్ళి కుదిరిందా!?
భగీరధ ;-  ఆ పని మీదే  అందుకే వచ్చాను, 
మీదే బాధ్యత, పెద్దలు,  మీరు ముందుంటే మాకు భరోసా. 
మీరందరూ తప్పక రావాలి బావ గారూ! మండలం రోజులలో ముహూర్తం. 
ఇదిగో తొలి లగ్న పత్రిక మీకే.
బావగారూ! పెళ్ళికి సకుటుంబ సమేతంగా మీరు విచ్చేయాలి. 
చారదత్తుడు ;- వివాహ సుముహూర్త వేళకు వస్తాము
భగీరధూ! మాకు ఇక్కడ ఇల్లూ వాకిలి, చిన్న వ్యాపారము - చూసుకోవాలి కదా.
భగీరధ ;- వ్యాపారం - అన్నాక లాభ నష్టాలు ఉంటాయి. 
ఇప్పుడు చిన్న వ్యాపారం - మునుపటి దశకు - 
ఉన్నత స్థాయికి తప్పక చేరుకుంటారు బావా. 
చారుదత్త ;- ఇట్లాంటి ఒడిదుడుకులు - 
జీవితంలో ప్రతి మనిషికి తటస్థ పడతాయి. 
క్రుంగిపోకుండా కాలం గడపగలిగిన మనిషియే స్థితప్రజ్ఞుడు
భగీరధ ;- అందుకే బావా, మిమ్మల్ని చూస్తే - నాకు  గర్వం కలుగుతుంది. 
రదనిక ;- బాబు గారూ, భోజనం సిద్ధం, వడ్డించమంటారా!? 
అమ్మగారు అడగమన్నారు.
భగీరధ ;- సరే, మా సోదరినైనా - శుభకార్యానికి పంపిస్తే మాకు ఆనందం.
ధూతమాంబ ;- మరి రోహణుని కూడా తీసుకువెళ్ళనా!? 
రదనిక ;- రోహణ బాబుకు - కొత్త గాలి, నీళ్ళు పడవు కదా అమ్మా.
చారుదత్త ;- నిజమే, గతంలో కొన్నిసార్లు జరిగింది కదా! 
బిడ్డకు కొత్త వాతావరణం గిట్ట లేదు.
రదనిక ;- సుస్తీ చేసింది అయ్యా.
చారుదత్త ;- ఇప్పుడు ధూతమాంబ మీతో వస్తుంది. 
పెళ్ళిరోజుకు, నేను, రోహణునితో వస్తాను.
భగీరధ్ ;- మీరెట్లా సెలవిస్తే అట్లాగే ఆ బావగారూ!
;  

♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ;
REF :-
భాస నాటక చక్రం ;- 14 నాటకములు ;-

1. చారుదత్త ; 2. ప్రతిమ ;  3. బాల చరిత్ర ;;
4. అవిమారకం ; 5. అభిషేకం ;
6. ప్రతిజ్ఞ యౌగంధరాయణ ;;
7. స్వప్న వాసవదత్త ;;
8. పంచరాత్రం ; 9. యజ్ఞఫలం ;
9. ఊరుభంగం ; 
10. దూత వాక్యం ; 11. దూత ఘటోత్కచం ; 
12. కర్ణభారం ; 13. మధ్యమ వ్యాయోగం ;
14. అవిమారకం ; 
============================;
;
BAsa nATaka cakram ;- 14 nATakamulu ;-

1. caarudatta ; 2. pratima ;  3. baala caritra ;;
4. awimaarakam ; 5. abhishEkam ;
6. pratij~na yaugamdharaayaNa ;;
7. swapna waasawadatta ;;
8. pamcaraatram ; 9. yaj~naphalam ;
9. uurubhamgam ; 10. duuta waakyam ;
11. duuta GaTOtkacam ; 
12. karNabhaaram ; 13. madhyama wyaayOgam ;
14. awimaarakam ; 
;
♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣  ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;
అధ్యాయ శాఖ ;- 16 ;-
కలికి కామాక్షి పయనం =

 kaliki kaamaakshi payanam ;
;
previous ;- [అధ్యాయ శాఖ ;- 15 ; -  
;- 22, నవంబర్ 2017, బుధవారం ;- మైత్రేయుని పొరపాటు] ;
;
♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣  ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
REF ;- భాసో హాసః  = BAsO hAs@h  [LINK] ; 
;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...