19, మే 2016, గురువారం

ఎమోజీ creator

చిన్న డిజిటల్ ఇమేజ్ , ఐ కాన్ = ఎమోజీ.
పాన్ మాట నుండి / ఏర్పడింది. 
1999 లో ఐ మోడ్ - అని చెప్పారు.

ఆ తర్వాత "ఎమోజీ" నిర్వచనం స్థిరపడినది.
1990 లలో ఇది అందరికీ అందింది.
జపాన్ భావాన్ని అనుసరించి , 
పిక్చర్ + మోజీ = అక్షరం + క్యారెక్టర్ :- అని  
భావ సమాసం = ఎమోజీ. [  visualized emoji ] 
మొబైల్ లో ఆవిష్కరించిన తొలి మనిషిగా - 
ఆ ఘనత "కురితా" కి దక్కింది. 
షిగెటకా కురితాశ్రీకారం చుట్టిన 
ఈ చిన్న భావ ప్రతిఫలన బొమ్మ - నేడు 
ఇంటర్ నెట్ లోనూ, ప్రపంచంలోనూ 
విపరీత ఆదరణను పొందిందనేది 
అందరికీ తెలిసిన నిర్వివాద విశేషం. 
ఫోన్ మెస్సేజ్ లు మున్నగునవి, 
48 లెటర్స్ కంటే ఎక్కువ పట్టవు.

[ A feature phone in 1999 had 
a very small monochrome LCD screen 
which could only fit in 48 letters. ]

"అప్పుడు బోలెడు అక్షరములు చెప్పే భావాలను - 
గోరంత జాగాలో చెప్పగలమా?" - 
అనే ఆలోచన కలిగినది. 
ఆ యోచనయే కురిటాను - 
'ఎమోటికాన్స్ బ్రహ్మ'ను చేసింది.  
అతను కొత్త అక్షరమాలను సృజించాడు. 
నవీన alphabets  ని కనిపెట్టాడు.   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;  
Emoji, Shigetaka Kurita   
;

;

World Emoji Day ని సృష్టించి, 
జూలై 17 వ తేదీ నాడు జరుపుకోవాలని నిశ్చయించారు. 
సోషల్ మీడియా భావజాలానికి దిక్సూచి లుగా 
చిలకరించబడుతూన్న సింబల్స్, ఎమోటికాన్స్ ఎన్నెన్నో! 
స్నేహితులు, బంధువులు, కంపెనీలు యావన్మందీ 
తమకు ప్రీతిపాత్రమైన సింబల్స్ ని, ప్రతీకలను షేర్ చేసుకుంటున్నారు. 
Face Book, Twitter, Linkden - ఇత్యాది 
వెబ్ ప్రపంచ అనుబంధ సృజన శాఖలలో 
ఈ ఎమోటికాన్స్ లు అంతర్భాగాలు ఐనవి - అనేది నిర్వివాదాంశమే!
38 కొత్త ఎమోజీలు జూన్ న ఎమోజీ కేలండర్ పుటలకు ఎక్కినవి. 
క్లౌన్ -  విదూషకుని ముఖం కూడా వీనిలో ఒకటి. 
 Twiiter  వారు జూలై 15 ని Fake World Emoji Day అని తెలిపారు.

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦
;
The date on this calendar in the Apple emoji artwork is July 17, 
which is the date that iCal for Mac was 
first announced at MacWorld Expo in 2002 and now also World Emoji Day. 

World Emoji Day World Emoji Day , July 17 [ LINK ]  ;- 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...