27, మే 2016, శుక్రవారం

అమెరికా ఆటగాడు యోగి

"యోగీ" అనే ముద్దుపేరు ప్రముఖ బేస్ బాల్ క్రీడాకారునికి వచ్చింది. 
అతను అమెరికా నివాసి. Lawrence Peter "Yogi" Berra. 
స్థానిక అమెరికన్ లీగ్స్ లలో బేస్ బాల్ ఆడ్తూండే వాడు.
[#baseball in local American Legion leagues#].
లాడీ / లారెన్స్, లోరీ  వగైరా నిక్ నేమ్స్  కలిగి ఉన్న 
అతని అసలుపేరు "బెర్రా/ లారెన్స్ పీటర్ బెర్రా". [Yogi's - in childhood - other nicknames  "Lawdie", "Lawrence","Larry"]
ఐతే విచిత్రంగా లారెన్స్ పీటర్ బెర్రా - తర్వాత 
"యోగి" ని అదనంగా పొదిగిన పేరు - 
"లారెన్స్ పీటర్ యోగి బెర్రా" గా ప్రసిద్ధి పొందాడు. 
&&&&&&&&&&&
లారెన్స్ పీటర్ యోగి బెర్రా. బెర్రా Base ball ఆడుతూ, 
బంతిని పట్టుకోవడం , ఇన్ ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ అన్నీ 
అక్కడ నేర్చుకో గలిగాడు. 
[ American professional baseball catcher, manager, and coach who 
played 19 seasons in Major League Baseball (MLB) (1946–63, 1965), 
all but the last for the New York Yankees. ]
బెర్రా తొలి దశలో  a Cranston, Rhode Island, team ల తరఫున ఆడాడు. ఆ ఆటలలో తన నూత్న నామం Lawrence Peter "Yogi" Berra అనే పేరుతో ఆడాడు. 
&&&&&&&&&&&
ఇంతకీ అతగాడికి యోగి అనే కల్పిత name ఎట్లా ఏర్పడినది?
అమెరికన్ లీగన్ బేస్ బాల్ లో ఆడేటప్పుడు 
అతని స్నేహితుడు జాక్ మాక్వైర్ "ఓహ్! యోగీ!" అని పిలుస్తూండే వాడు. ఫ్రెండ్ పెట్టిన అదనపు సంబోధన బెర్రా పేరులోని అంతర్భాగంగా మారిపోయింది.
అప్పటినుండీ అట్లాగే "Lawrence Peter "Yogi" Berra" పేర్మి పేరుతో  famous ఐనాడు. [Lawrence Peter Berra got the nickname Yogi during his teenage years, ... 
Maguire said “I'm going to call you Yogi” and from that moment on, the name stuck.]

సరే! మరి ఆ వయస్యుడు, మిత్రవరేణ్యుడు జాక్ - 'యోగి, యోగీ' అని ఎందుకు సంబోధనను ఇచ్చాడు? 
బెర్రా ఆట సమయాన తన వంతు వచ్చే వరకూ శాంతంగా తిష్ఠ వేసే వాడు. బాసిపెట్టు వేసుకుని ఉండేవాడు.
బాసిపెట్లు వేసుకునీ, కాళ్ళ చుట్టూ చేతులు వేసుకునీ, ఉండేవాడు.
బ్యాటు కోసం వేచి చూస్తూ, నిమ్మళంగా ఆసీనుడై ఉండేవాడు. 
ఒకవేళ ఓటమి ఐనప్పుడు , దిగాలుగా చూస్తూ, నిర్లిప్తంగా ఉండేవాడు.
అది చూసి, జాక్ మాక్వైర్  [Jack Maguire] "యోగి" అనేసాడు.
"హిందూ యోగి కి ప్రతీకగా ఉన్నావు, బెర్రా!" అంటూ "యోగీ!" 
అని వక్కాణం వేసాడు.
బెర్రాకు కూడా ఆ కొత్త పేరు ప్రీతిపాత్రమైనది, 
కనుక నిరభ్యంతరంగా "లారెన్స్ పీటర్ యోగి బెర్రా" గా చలామణీ ఐనాడు.
హిందూ జీవన విధానం పట్ల పాశ్చాత్యులకు ఎంతో ఆసక్తి ఉన్నది. 
పశ్చిమ దేశీయులు, యూరోప్ ఖండాల ప్రజలకు 
భారతీయ జీవన విధానాల పట్ల కల జిజ్ఞాసయే 
ఇటువంటి అవగాహనను కలిగించింది.  

&&&&&&&&&&&&&&
;
యోగ, ధ్యానములు ఆరోగ్యప్రదాయినులు.
కేవలం దేహ సంబంధమే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతతలకు 
మన మహర్షులు - అపరిమిత తపో నిష్ఠలతో, కృషితో మూలకారణాలను కనుగొన్నారు.
దైహిక, మానసిక స్థితుల సమన్వయమే అసలు సిసలైన ఆరోగ్యానికి పునాది - అనే 
జీవిత సత్యాన్ని లోకానికి ఆచరణతో చూపించారు.  
మహాఋషులు తమ అన్వేషణతో లోకకళ్యాణం కొరకై సాధించిన 
అమూల్య విశేషాలను జగతి అంతటికీ అందించారు.
సన్యాసి సన్యాసాశ్రమం, మహా ఋషులు, 
యోగి, యోగశాస్త్రము, యోగ విధానముల వలన అనేక ఆరోగ్య సమ్రక్షణకు లబ్ధి కలుగుతుందని, 
యోగము, ధ్యానము మున్నగు విశేషాల పట్ల వెస్టరన్ ప్రజలకు మక్కువ ఏర్పడుతున్నది.
18, 19 శతాబ్దముల నాటికే ప్రపంచ ప్రజలను, Western countries people ని 
భారతీయ మనుగడ, రీతి, పద్ధతులు ఆకర్షించాయి,  , 
అందుకు ఈ సంఘటన నిదర్శనం.    

************************************,
;
Tags :-  Extra points:- 1] Lawrence Peter "Yogi" Berra (May 12, 1925 – September 22, 2015) .  ;
2] The Yogi ... The Yogi Book, the New York Times bestseller. ..... 
3] “But the Yogi-isms testified to a character — goofy and philosophical, flighty and down to earth — that came to define the man. ; 
4]Yankees ;- On July 18, 1999, Berra was honored with "Yogi Berra Day" at Yankee... ]  "A legendary Yankee"
5] On July 18, 1999, Berra was honored with "Yogi Berra Day" at Yankee Stadium. Don Larsen threw the ceremonial first pitch to Berra to honor the perfect game of the 1956 World Series.   
************************************,
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం ; 65943 pageviews - 1044 posts, - May 19, 2016 - 
[ on screen 61264 ] 
;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...