7, నవంబర్ 2011, సోమవారం

జ్వాలా యోగి


జ్వాలా యోగి- అతను, పేరు "యోగి రామభూస్వామి". 
వయసు 67 సంవత్సరములు.
ప్రపంచవార్తలలో ఆతని కార్యం- 
ప్రత్యేక ఆకర్షణతో గొప్ప స్థానాన్ని ఆర్జించింది.
ఇండియాలో "కఠోర తపస్సాధకులు 
అనేక అద్భుతాలను  అనుభూతిగా"మలుచుకున్నారు.
త0జావూరులో
కణకణలాడే మంటలలో నిశ్చింతగా 47 నిముషాలు ఉండి, 
మరీ బయటకు వచ్చాడు ఆ ఒక యోగిపుంగవుడు.
శరీరానికి ఏ మాత్రం బాధ కలగని పద్ధతిలో 
యోగాభ్యాసంతో నిరూపించాడు.
పంచభూతాలు(అంటే భూమిరాపో~ నలో వాయుః) నడుమ 
నిగ్రహ స్థితిలో ఉండగలగడం అనే క్రియను 
ప్రాణాయామాది శోధనా సాధనలతో 
కరతలామలకంచేసుకున్నాడు ఆ తాపసి.
ఈ వీడియో- నెటిజెన్ లు చాలామందికి సుపరిచితమైనదే!
మళ్ళీ ఆ విభ్రమ దృశ్య వీక్షణ ఇక్కడ!


Basic వర్డ్స్:- 
The Fire Yogi of Tanjore,
South India- is a 47 minute documentary
exploring a Yogi who has the extraordinary 
The Fire yogi will be in Kuala Lumpur, Malaysia 
for another Homa from 10th March to 19th March. 
Homa will start from about 9 am till 9pm. 
Location: Perumal Temple, Batu Caves  (See the Link)
;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...