9, మార్చి 2009, సోమవారం

!మహానుభావా! రెండు ఘజళ్ళు ఘజళీకరించి!
మహానుభావా! రెండు ఘజళ్ళు ఘజళీకరించి!

గొల్లపూడి మారుతీ రావు సినీ నటుడుగా మారక మునుపు
 ఆలిండియా రేడియోలో ఉద్యోగానందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదించారు.
 ఆయనే స్వయంగా రచయితలచేతా, కళాకారుల చేతా పూనుకుని
 మంచి రచనలను అడిగి, వ్రాయించి,
 ఆకాశవాణి ప్రోగ్రాములను సుసంపన్నం చేసారు.
 అందుకనే ఆయా కళాకారులూ, అశేష శ్రోతలూ
 "గొల్లపూడికి ౠణపడి ఉన్నామని" కృతజ్ఞతలను చెప్పుకొనేవారు.
 మద్రాసుకు ఏదో పని మీద వచ్చిన
 పీ.బి.శ్రీనివాస్ మన మారుతీ రావు గారికి తటస్థ పడ్డారు.
 AIR లో పెక్స్ ఐన గొల్లపూడి ,కవితాత్మకంగా పి.బి.ని కొసరిన రీతి ఇది
 "మహానుభావా!మహనీయ తేజా! ఎలాగూ దయ చేసారు
 రెండు ఘజళ్ళు ఘజళీకరించి మమ్మల్ని ఆనందంలో ఓలలాడించండి." ...........

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...