6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

బోరాసౌల్ - అస్సాం Tiffin

ధన్ = అంటే ధనం.
అస్సామీలు ధాన్యాన్ని - ధన్ అని పిలుస్తారు.
అస్సామీ ప్రజల దృష్టిలో - డబ్బు కంటే విలువైనది బియ్యం, - అన్న మాట. 
Assamse food ;- Itom - 1  ;-
అస్సాంలో బియ్యానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. 
అదేమిటంటే అస్సాం rice ఉడకబెట్టే అవసరం లేదు, సింపుల్ గా నీళ్ళలో నానబెడితే చాలు,  
మన కజ్జికాయలు వంటివే, కానీ నిముషాలలో చేసుకునే సులభమైన వంట ఇది.
బోరాసౌల్ - అస్సాం లో టిఫిన్ ఆహారం. 
20 సెకండ్లలో ఒకటి చొప్పున తేలికగా చేసుకునే వంటకం ఇది. 
A] బియ్యం పిండిని రెండు చెంచాల చొప్పున - 
పెనంపైన వేసి, రెండు మడతలు పెట్టాలి.
ఈ ఊతప్పం లాంటి వంటకం - ఈ బోరాసౌల్ &

B] దోసె లేదా దిబ్బరొట్టె వలె అనిపిస్తున్నఈ వంటకం మధ్యలో - 
బెల్లం కలిపిన కొబ్బరికోరును పెట్టి - కూడా చేసుకునగలిగేది నారికొలోర్ పిఠా.
&
Notes ;- 
అదేమిటంటే Assamese food system - 
అస్సాం riceని ఉడకబెట్టే అవసరం లేదు, 
సింపుల్ గా నీళ్ళలో నానబెడితే చాలు, వాళ్ళ వంటలలో -
మనకు వలెనే - RICE ప్రధానం. 
&
REF ;- How to make Bora Saul (rice) pitha at home ; 
How to make Bora Saul pitha easy at home,
Coconut version Each pitha takes less than 20 sec ;
;Ref ;- Narikolor pitha(rice cake with grated coconut stuffing) ;-

;
వంటలు వార్పులు  ; - 1 ;
♣♣♣♣♣♣  © ♫ ఽ ఽ ♣♣♣♣♣♣  ఌౡ  ♣♣♣♣♣♣♣♣ ;
;
assaam lO biyyaaniki oka pratyEkata unnadi. adEmiTamTE assaam / uDakabeTTE awasaram lEdu, simpul gaa nILLalO naanabeDitE cAlu,  
bOraasaul - assaam lO Tiphin aahaaram.
20 sekamDlalO okaTi coppuna tElikagaa cEsukunE wamTakam idi. 
]] naarikolOr piThaa ;- pishTham - samskRta padam - mudda - ani ardham. biyyam pimDini remDu cemcaala coppuna - penampaina wEsi, remDu maDatalu peTTAli.
ee uutappam laamTi wamTakam - madhyalO - bellam 

kalipina kobbarikOrunu peTTi - cEyaali. 
sulabhamaina wamTakam idi.

♣♣♣♣♣♣♣  © ♫ ఽ ఽ ♣♣♣♣♣♣♣  © ♫ ఽ ఽ ♣♣♣♣♣♣

= wamTalu waarpulu  - 1 ;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...