5, నవంబర్ 2014, బుధవారం

ఉత్థాన ఏకాదశి ఈ వేళ

ఈ వేళ ఉత్థాన ఏకాదశి. ఉత్థానఏకాదశి విశిష్టమైనది.  
కార్తీకశుక్ల పక్షమున ఉన్న పండుగ, నోము ఇది. .
ఉత్థాన ఏకాదశికి నాలుగు పేర్లు కలవు. ;
1) హరిబోధిని; 2) ప్రబోధిని; 3) దేవోత్తని; 4) ఉత్థాన ఏకాదశి;
నేడు నెమలిఈకలను (peacock feathers) దానము చేయుట పుణ్యప్రదము. 
*****************************, 

                          బర్హి పింఛధారి (song)  

ఆ అందచందముల చూసితే చాలని అంటారు ఎల్లరూ! చాలు! చాలనుచును - చాల కోరికలు గద! ఎలమి ఈ లోకులందరికిని! శిఖిపింఛధారిని దర్శించాలని - అందరికి ఆపేక్ష  || నెమలి పింఛమ్ములను నీ బర్హిలోనుండికోమలముగా వలిచి ఇవ్వవమ్మా కేకి! ఈ రోజు మంచిది, నీకు పుణ్యము దక్కు!ఉత్థాన ఏకాదశి! నేడు ఉత్థాన ఏకాదశి! || పింఛములు కాసిన్ని మాకివ్వవోయీ! నెమలి! నీ వన్నె ఈకలు కొద్దిగా చాలును మారాము చేయకే ఓ మయూరి! ఎవ్వారి 'చాలు' ఈ పెంకితనము;నీకిట్లు కలిగేను చెప్పవమ్మా!  ॥ 
నాణెమైన ఈకలివ్వమ్మ నువ్వువెన్నెల, హరివిలులు, కన్నయ్య నగవులు వెల్లివిరియును అందు, అందుకోగలవీవు!     ఉత్థాన ఏకాదశి, నేడు ఉత్థాన ఏకాదశి! ||  

*****************************,
చాలు = పోలిక; చాళ్ళు = పోలికలు 
*****************************,
హరే రామ! హరే క్రిష్ణ! 1 కామెంట్‌:

Zilebi చెప్పారు...


ఏదో 'అమూల్' అంటే ఇట్లా వచ్చితిమి !

ఇట్లా నోములు అని వీర వాయింపుళ్ళు వేస్తా రను కోలేదుస్మీ !!!

జిలేబి

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...