25, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

వివిధ దేశాలలో శాంతాక్లాజ్ పేర్లు


క్రిస్ మస్ పండగ వస్తూన్నది కదా!
(Christmas Eve on December 24)
మన తెలుగు సీమలో “శాంతా క్లాజ్” అనీ,
Jesus ని “ఏసు క్రీస్తు” అనీ పిలుస్తారు.
మన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో “ఏసు క్రీస్తు”
అంటారని తెలుసు కదా!
“జీసస్!”, “జీసస్ క్రైస్త్!”-
అనేక ప్రపంచ భాషలలో అలాగే పిలుస్తారు.
కానీ ఆరు ఖండములలోని
వివిధ country లలో వేర్వేరు నామావళి ఉన్నవి.
అలాగే శాంతాక్ల్రాజ్ (santa-claus)కి కూడా   
ప్రదేశ వైవిధ్యతలతో, రక రకములైన పేర్లు ఉన్నవి.
ఆ యా పేర్లు అనేకములు వినిపిస్తూన్నవి.
ఉదాహరణకు:-     
హవాయి దీవులు:-
(యీ islands స్థానిక ప్రజల మాటలలోని
ధ్వనులు- ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూన్నవి,
ఎందుకంటే ఆ దీవులలోని వ్యక్తులు
మాటలలో ఎక్కువగా
మన తెలుగు వలెనే ” అజంతములు”)

శాంతా క్లాస్- ని హవాయినులు “కనక లోక” అని,
జీసస్ ని “ఏసుక్రిష్టో” అనీ వారు పిలుస్తున్నారు.
ఇలాగే ఇతరత్రా విభిన్న names ఉన్నవి.
వాటిని చూద్దామా!?

1) ఆర్మేనియా:- గఘంట్ బాబా:
2) బాబా చఘలూ:- ఆఫ్ఘని స్థాన్:
3) పాపై నోయెల్:- ఈజిప్ట్: ఫ్రాన్స్: స్పెయిన్
4) పీర్ నోయెల్: ఫ్రెంచ్ :- బెల్జియం
5) కెనడా:  జౌలుపుక్కీ:- ఫిన్ లాండ్
6) Weihnachtsmann (“క్రిస్ట్ మస్ మ్యాన్”) నికొలస్:- జర్మనీ:
7) Dun Che Lao Ren (“క్రిస్ట్ మస్ ఓల్డ్ మ్యాన్”):- చైనా
8) కనక లోక :- హవాయ్ దీవులు (Hawaii Islands) 
9) బాబో నోయెల్:- (ఇరాన్)
10) నోయెల్ బాబా:- టర్కీ
11) పాపా నోయెల్ :- ఫ్రాన్స్ & స్పెయిన్
12) ఫాదర్ క్రిస్ట్ మస్ నోయెల్ :- యునైటెడ్ కింగ్ డమ్
13) ఫాపా నోయిల్:- లాటిన్ అమెరికా:
14) బబ్బూ నటాలీ :- ఇటలీ

**************************************;
వివిధ దేశాలలో శాంతాక్లాజ్ పేర్లు:-
(Santa Claus  names in world)
                        (సేకరణ: కుసుమ)  


 వివిధ దేశాలలో శాంతాక్లాజ్ పేర్లు 
December 24, 2012 By: జాబిల్లి Category: మీకు తెలుసా
;

శాంతాక్లాజ్ డ్రస్సు క్రియేటర్ (My essay: ) Link : konamanini

 (హాడన్ సాంద్ బ్లోమ్ ఒక ఆర్టిస్టు....................... ) 
;


 ;

00049774  viwes

అఖిలవనిత
 18993 పేజీవీక్షణలు - 686 పోస్ట్‌లు, చివరగా Dec 25, 2012న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
 35424 పేజీవీక్షణలు - 966 పోస్ట్‌లు, చివరగా Dec 24, 2012న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2165 పేజీవీక్షణలు - 111 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది 
సోమవారం 24 డిసెంబర్ 2012కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...