20, జూన్ 2012, బుధవారం

"సావేరీ- ఉదయ రాగము"సరస్వతీ వీణ;
సావేరీ రాగమునకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది.      
ప్రభాత కాలములో ఆలపించే మృదు రాగం ఇది. 
కనుకనే దీనిని "ఉదయ రాగము" అని సంభావిస్తారు.
గాయత్రీ మంత్రము- ఉచ్ఛారణకు ఇది మేలైన రాగముగా ఎన్నుకోబడినది. 
కర్ణాటక సంగీతములో జన్య రాగములలోని- 
15 వ మేళకర్త రాగము, మాయామాళవ గౌళ రాగము విభాగమునకు సంగీత శాస్త్రజ్ఞులు చేర్చారు. 
సావేరీ రాగము- కరుణరస ప్రభావిని.   మనసులను ఆర్ద్ర రస ప్లావితము చేస్తుంది. 
అందుచేతనే  ఉషోదయమున గానము చేసే రాగాభరణములలో 
(భూపాళ రాగము మున్నగు వానివలె)- 
ఇది ముఖ్యస్థానాన్ని అలంకరించినది. 
(Sama Veda,Morning  raga(Saweri Raga) 
గాయత్రీ మంత్రోచ్ఛారణము :- మెదడులోని ప్రకంపనలు సున్నితముగా కదలడము"ను 
Waves నకు మేధస్సును పాజిటివ్ దృక్పధ మార్గములో, 
ఆశావహ కోణములలో చలించే రీతిని- రికార్డు చేసారు, 
వైజ్ఞానికముగా ఇది నిరూపితమైనది.
అత్యంత పురాతన కాలములో - క్రీస్తు పూర్వము -
వేద కాలములో భారత దేశములో 
సంగీతమునకు సిద్దాంతబద్ధత ఏర్పడిన అద్బుతము ఇది.
ఇండియాలో కర్ణాటక సంగీత, శాస్త్రీయ  సంగీతములకు
పునాది "సామవేదము" గా అవతరించినది. 
   

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...