16, మే 2010, ఆదివారం

పెంకి పెళ్ళాం

ఈ ఫొటో చూస్తూంటే
నాకు ఈ హాస్య, చమత్కారమైన శ్లోకం గుర్తుకు వచ్చింది.
"అనేక శత భాండాని - భిన్నాని మమ మస్తకే
అహో! చితశ్నయ నారీ - భాండ మూల్యం న యాచతే! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

గయ్యళి భార్య - కోపం వచ్చినప్పుడు
తన భర్త నెత్తి మీదికి కుండలను విసిరేది.

ఐనప్పటికీ అతనికి తన ముద్దుల భార్య అంటే - ఎంతో ప్రేమ.
కనుకనే జీవితంతో సమాధాన పడ్డాడు అతను.

అందుకనే ఇలాగ సమాధానం చెప్పాడు

"నా తల మీద అనేక భాండాలను పగలగొట్టింది ఆమె!
అహో!అంత కోపంలోనూ ............
పగిలిన కుండలకు
పరిహారమును, విలువను చెల్లించమని అడగలేదు, చూసారా!
నా సతి ఎంత మంచిదో!"


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...