23, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

మీరా చిలకల పలుకులు


రామచిలుకలు అన్నీ అక్కడ ప్రతిరోజూ వచ్చి వాలుతూంటాయి.
వాటిని ప్రేమతో పిలుస్తూ పళ్ళు, గింజలూ ఆమె వేస్తూంటుంది.
ఆమెయే మీరాబాయి, ప్రఖ్యాత క్రిష్ణభక్తురాలు.
ఆమె గళములో శృతి నొందిన పాటలు
దాదాపు 1300 భజన గీతాలు,
వైష్ణవ భక్తి ఉద్యమములో ప్రచారములో ఉన్నవి.
ఆమె పాడిన హిందీ భజనలు, గీతాలు భారతదేశంలోనూ,
ముఖ్యంగా ఉత్తరహిందూస్థానంలో విశేష వ్యాప్తిలో ఉన్నవి.
రామచిలుకలను పేరు పేరునా పేర్మితో సంబోధన చేస్తూ ,
ఆమె వాటికి ఆహారమును పెడ్తూంటుంది.
అలాగ పెడ్తూన్నప్పుడు భక్త మీరాబాయి
“ఓ పంచవన్నెల చిలుకా! గోవిందా! – అని చెప్పు.
“రాధే కిషన్!”- అని చెప్పు!
స్పష్టంగా నువ్వు ఆలాగున చెప్పిన తరువాతనే-
నీకు ఈ విత్తనాలు, ఫలములనూ ఇస్తాను”
ఇలాగ ప్రతిరోజూ చెప్పడం వలన- మాటలు రాని పక్షులు కూడా పలుకాడసాగినవి.
దేశ దేశాలన్ని ఎగురుతూ, తిరుగాడే చిలకమ్మల ద్వారా మైనా మొదలైన పిట్టలు సైతం
స్పష్ట ఉచ్ఛారణతో “రాధేక్రిష్ణ!/ రాధా కృష్ణ!” అంటూ
మాటలే పాటలంత మధురంగా కువకువలాడసాగాయి.
అంతఃపురములో మీరాబాయి చెలిమికత్తెలు, పరిజనము సైతం
“వివిధ ధ్వనుల ఉచ్చారణలతో మాట్లాడ గలిగిన మానవులకే కాక,
విహంగాది ఇతర ప్రాణులను కూడా వాక్కులనూ, విద్యలనూ నేర్పి,
చైతన్యభరితము చేసే మీరా ఓరిమి బహు గొప్పది”
అనుకుంటూ, ఆమెను ప్రశంసించేవారు.
క్రమముగా రాజ్యములోనూ, ఇతరసీమలలోనూ కూడా
“రాధేశ్యామ్! రాధేక్రిష్ణ!” అనే నాదము
పరస్పరము శుభారంభ అభిభాషణల శ్రీకారముగా మారి,
సాంప్రదాయముగా పరిణామం చెందినది.
రాధాకృష్ణ అనే శాఖీయులు, అనుయాయులు
“రాధే క్రిష్ణ!” అంటూ శ్రీకృష్ణ భక్తులు ఒకరికొకరు విష్ చేసుకుంటూంటారు.
నేటికీ సాధువులు, శిష్యులు ఈ మహామంత్రాన్ని పదే పదే పలుకుతూ
ముందుకు సాగుతూంటారు.
;  
మీరా చిలకల పలుకులు (Link:- Forkids Web Magazine)
Published On Friday, February 10, 2012 
By ADMIN. Under: కథలు, పురాణ కథలు.   
రచన  : కాదంబరి పిడూరి  

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...